เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญชมงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์สะอาดปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

04 พฤษภาคม 2559
1,523
เชิญชมงานมหกรรมสินค้าปศุสัตว์สะอาดปลอดภัยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 วันที่ 27-29 พฤษภาคม 2559 ณ แผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3 กรมการสัตว์ทหารบก (กองเสบียง นครสวรรค์) ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมปศุสัตว์