เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เขื่อนลำแชะน้ำเหลือน้อยอาจเลื่อนส่งน้ำช่วย

19 มิถุนายน 2562
2,028

นายสมศักดิ์ ทาบโลกา ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาลำแชะ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา เปิดเผยว่า ทางเขื่อนฯ ต้องส่งน้ำไปยังคลองชลประทานมาต่อเนื่องกว่า 1 สัปดาห์แล้ว เพื่อให้ชุมชนต่างๆท้ายน้ำ ได้สูบน้ำไปกักเก็บไว้ในแหล่งน้ำดิบสำหรับใช้ผลิตประปา เพราะได้รับหนังสือขอความอนุเคราะห์จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่อำเภอครบุรี และอำเภอโชคชัย ให้ช่วยสนับสนุนน้ำเพื่อการผลิตประปามาอย่างต่อเนื่อง แต่ตอนนี้ ทางเขื่อนได้หยุดการส่งน้ำแล้ว เพราะปริมาณน้ำภายในเขื่อนอยู่ในเกณฑ์น้อย โดยสถานการณ์น้ำภายในเขื่อนลำแชะ ล่าสุด มีปริมาณน้ำดิบอยู่ที่ 104.83 ล้าน ลบ.ม. จากความจุทั้งหมดที่ 275 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 38 ของความจุเท่านั้น
ซึ่งวันที่ 24 มิถุนายน 2562 นี้ ทางเขื่อนลำแชะจะจัดประชุมกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่ ร่วมกับหน่วยงานราชการ และภาคเอกชน เพื่อวางแผนการส่งน้ำให้กับพื้นที่การเกษตรในช่วงหน้าฝน ซึ่งคาดว่า จะต้องเริ่มการจ่ายน้ำช้ากว่าปกติจากต้นเดือนกรกฎาคม ไปเป็นกลางเดือนกรกฎาคมแทน เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ปีนี้จะมีฝนตกน้อย และเกิดภาวะฝนทิ้งช่วงนานกว่าปกติ ทำให้ต้องวางแผนการจัดสรรน้ำเพิ่มระยะเวลาการกักเก็บอย่างรัดกุม ไม่ให้ส่งผลกระทบจนเกิดสถานการณ์การขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้งปีหน้า และแม้จะยังไม่มีการส่งน้ำเพื่อการเกษตร แต่เกษตรกรที่อยู่ในเขตชลประทานเขื่อนลำแชะ กลับตัดสินใจเริ่มไถปรับที่ดิน เตรียมเริ่มฤดูกาลเพาะปลูกกันบ้างแล้ว

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :