เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชลงพื้นที่ปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในเนื้อสุกร

27 เมษายน 2559
3,116
ปัจจุบันประชาชนส่วนใหญ่เป็นห่วงเรื่องสุขภาพกันมากขึ้น จึงนิยมบริโภคหมูเนื้อแดงไม่ติดมันส่งผลให้ฟาร์มผู้เลี้ยงสุกรพยายามหาวิธีการที่จะทำให้เนื้อหมูมีมันน้อยและเนื้อแดงมากขึ้น โดยการใช้สารเร่งเนื้อแดงและมีแนวโน้มจะใช้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสาเหตุมาจากช่วงนี้เนื้อหมูมีราคาดี ทั้งนี้กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จึงได้เร่งให้สำนักงานปศุสัตว์ ลงพื้นที่สุ่มตรวจฟาร์มหมูในช่วงนี้อย่างเข้มงวด รวมถึงสุ่มตรวจในฟาร์มที่มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในอาหารสัตว์และน้ำที่ใช้เลี้ยงหมู ซึ่งถือเป็นการทรมานสัตว์ ทำให้เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคด้วย ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชขานรับนโยบายลงพื้นที่สุ่มตรวจในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบ 3 ฟาร์ม มีการตรวจสอบพบสารเร่งเนื้อแดง ซึ่งรอผลตรวจตัวอย่างอาหารอีกครั้ง หากมีผลบวก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
นายไสว เขียวจันทร์ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เร่งรัดการปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในเนื้อสุกร ตามนโยบายด้านอาหารปลอดภัยของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกรมปศุสัตว์ โดยมอบหมายให้ นายเมษายน ชีวะเสรีชล หัวหน้ากลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ และนายวิสูตร นวลขาว ตำแหน่งนายสัตวแพทย์ชำนาญการ ลงพื้นที่ตรวจสอบตามฟาร์มและทำการสุ่มตรวจตัวอย่างปัสสาวะสุกรในโรงฆ่า โดยเฉพาะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้เก็บตัวอย่างปัสสาวะสุกร จำนวน 350 ฟาร์ม และเบื้องต้นมีการตรวจสอบพบสารเร่งเนื้อแดง จำนวน 3 ฟาร์ม แต่ต้องรอผลตรวจตัวอย่างอาหารอีกครั้ง หากมีผลบวก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะดำเนินคดีตามกฎหมาย การฝ่าฝืนตาม พ.ร.บ.ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ.2558 สำหรับฟาร์มที่ปกติ ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช จะออกใบรับรองเป็นฟาร์มปรอดสารเร่งเนื้อแดงต่อไป
ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริโภค ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้กล่าวทิ้งว่า ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราชได้เร่งรัดการปราบปรามสารเร่งเนื้อแดงปนเปื้อนในเนื้อสุกร ทั้งหน้าฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ และเขียงจำหน่ายเนื้อสุกร ให้ปลอดสารเร่งเนื้อแดง 100 เปอร์เซ็นต์ เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค

เรียบเรียงโดย : สิทธิโชค กุลสุข. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ไสว เขียวจันทร์. ปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช. สัมภาษณ์, 25 เมษายน 2559.