เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้เลี้ยงสุกรชี้ร้อนแล้งสุกรโตช้า เร่งชะลอราคาอาหารสัตว์พุ่ง

25 เมษายน 2559
1,837
22 เม.ย.59 นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า วิกฤติภัยแล้งในปีนี้รุนแรงและยาวนานกว่าที่คาดการณ์ไว้ รวมทั้งอากาศที่ร้อนจัด ทำให้สุกรกินอาหารน้อยลง โตช้าเพิ่มระยะเวลาการเลี้ยงอีก 2 - 4 สัปดาห์ เพื่อให้ได้น้ำหนักตามความต้องการของตลาด และยังมีโรคการขาดน้ำอีก ทำให้ผลผลิตสุกรน้อยลง แต่ความต้องการทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น จึงมีราคาปรับขึ้นตามต้นทุนแท้จริงและกลไกตลาด เพราะภัยแล้งที่เกิดขึ้นยังกระทบต่อภาคเพาะปลูก
ทั้งนี้ หากฝนทิ้งช่วงยาวกว่าปกติ ทำให้รำข้าว ข้าวโพด ใช้ผสมเป็นอาหารสัตว์ มีปริมาณน้อยลง จึงมีความกังวลว่า ราคาวัตถุดิบที่ใช้เป็นอาหาร มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นด้วย โดยเรื่องนี้ทางสมาคมฯจะเดินทางไปยื่นหนังสือกับคณะกรรรมการนโยบายพัฒนาสุกรและผลิตภัณฑ์ (พิกค์บอร์ด)ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรฯเป็นประธานในสัปดาห์หน้า พิจารณาชะลอการขึ้นราคาอาหารสัตว์ไว้ก่อนในช่วงนี้ ไม่เช่นนั้นเป็นภาระต้นทุนให้กับเกษตรกรและผู้บริโภคเนื้อสุกรในราคาสูงขึ้น

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้เลี้ยงสุกรชี้ร้อนแล้งสุกรโตช้า เร่งชะลอราคาอาหารสัตว์พุ่ง". (22-04-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 25-04-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/212613