เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
อบรมการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น
25 เมษายน 2559
2,752
เปิดรับสมัครอบรมการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น วันที่ 28 พ.ค.59 ณ สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการ ม.เกษตรฯ บางเขน
อาจารย์ผู้สอน ดร.วนิดา สืบสายพรหม และผู้ช่วยสอน

รวมเงินทั้งสิ้น 1,150 บาท

จำนวนที่รับสมัคร 15 - 30 คน

คุณวุฒิและอายุ อายุ 18 ปีขึ้นไป

วันเวลาอบรม
รุ่นที่ 1 อบรมวันที่ 26 มีนาคม 2559 (เสาร์) เวลา 09.00 - 15.00 น. เต็ม
รุ่นที่ 2 อบรมวันที่ 30 เมษายน 2559 (เสาร์) เวลา 09.00 - 15.00 น. เต็ม
รุ่นที่ 3 อบรมวันที่ 28 พฤษภาคม 2559 (เสาร์) เวลา เวลา 09.00 - 15.00 น. เปิด

สถานที่อบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม อาคารวิทยบริการคลิกเพื่อดูแผนที่

แนววิชาโดยสังเขป ความรู้เกี่ยวกับชนิดของไส้เดือนดิน วิธีการเลี้ยงไส้เดือนเบื้องต้น ประโยชน์ของไส้เดือน การเก็บเกี่ยวไส้เดือนและปุ๋ยมูลไส้เดือน
การผลิตปุ๋ยน้ำชีวภาพโดยใช้มูลไส้เดือนที่เลี้ยงภายในครัวเรือน และการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยน้ำชีวภาพจากมูลไส้เดือน
วัสดุที่จัดเตรียมให้ เอกสารประกอบการอบรม ชั้นพลาสติกสำหรับเลี้ยงไส้เดือน ไส้เดือน 300 กรัม ขวดพลาสติกขนาด 500 มล. (2 ขวด)
วัสดุที่ใช้ร่วมกัน ถังน้ำขนาด 12 แกลลอน ปั้มลม สายยาง 1.5 เมตร หัวทราย
วัสดุที่ควรนํามา ปากกาหรือดินสอ สมุดบันทึก

สมัครเรียน
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://train.eto.ku.ac.th/vocation/voc57/index.php?category=kaset&course=AG010&subpage=description
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-33°C
เชียงใหม่
22-31°C
นครราชสีมา
22-32°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-29°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×