เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรผู้เลี้ยงปลาดุกให้ระวังโรคดีซ่านในช่วงอากาศที่ร้อนจัด

20 เมษายน 2559
8,428
ประมงจังหวัดนครราชสีมา เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกให้ระมัดระวังเรื่องการให้อาหารปลาดุกโดยเฉพาะอาหารสดจำพวก หัวไก่ ไส้ไก่ และซี่โครงไก่ เพราะว่าช่วงนี้มีอาการที่ร้อนมากทำให้หัวไก่ ไส้ไก่ ซี่โครงไก่ที่เก็บรักษาไม่ดีจะมีกลิ่นหืน กลิ่นเหม็น อาจทำให้ปลาดุกเป็นโรคดีซ่านได้
นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ประมงจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาดุกให้หมั่นดูแลปลาดุกในช่วงนี้ด้วย โดยเฉพาะปลาดุกในกระชังและบ่อดิน ด้วยช่วงนี้มีสภาพอากาศที่ร้อนมากอย่างให้เกษตรกรควรดูแลในเรื่องของอาหารปลาดุกด้วยเพราะว่าเกษตรกรบางรายยังใช้อาหารปลาดุกจำพวกหัวไก่บด ไส้ไก่ ซี่โครงไก่บด เป็นอาหารปลาดุกเพื่อเป็นอาหารเสริม
และถ้าเกิดเก็บรักษาไม่ดีก็จะมีกลิ่นหืน กลิ่นเหม็น อาจส่งผลทำให้ปลาดุกที่กินอาหารดังกล่าวจะเกิดการผิดปกติโดยเฉพาะการย่อยไขมัน อาจทำให้ปลาดุกที่เลี้ยงเสี่ยงต่อการเกิดโรคดีซ่าน ทำให้ปลาดุกเกิดอาการ ซีดเหลือง จะกินอาหารน้อย สุขภาพอ่อนแอ ตายง่าย เป็นแผลตามลำตัว
ดังนั้นเกษตรกรควรป้องกันโดยการชะลอการเลี้ยง ควรเลี้ยงในปริมาณที่น้อยลง ไม่หนาแน่นมากจนเกินไป และเกษตรที่เลี้ยงปลาดุกควรเปลี่ยนอาหารหรือให้เป็นอาหารเสริมอื่นๆ เช่นวิตามินซีในช่วงนี้เพื่อจะช่วยบรรเทาปัญหาการเกิดโรคดีซ่านได้ หรือให้นำปูนขาวละลายน้ำเทลงในบ่อ บ่อละ 50-60 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ และที่สำคัญไม่ควรสูบน้ำเข้าออกภายในบ่อบ่อยครั้ง ให้ลดปริมาณอาหารในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากอาหารที่เหลือจะเกิดการเน่าเสียเป็นกรดแก๊สน้ำจะขาดออกซิเจน อาจทำให้ปลาดุกที่เลี้ยงไว้ช็อกตาย สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้
นางชโนวาท ประจักษ์วงศ์ ประมงจังหวัดนครราชสีมา ได้แนะนำหากเกษตรกรรายใดพบปลาดุกในบ่อหรือกระชังที่เลี้ยงไว้ตาย หรือมีบาดแผลตามลำตัวในปริมาณมากผิดปกติ ให้รีบตักออกจากบ่อแล้วนำไปทำลายทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคขยายลุกลามไปยังปลาตัวอื่น และยังได้แนะนำการจัดเก็บรักษาคุณภาพอาหารที่เป็นหัวไก่ ไส้ไก่และซี่โครงไก่ ควรให้อยู่ในสภาพแช่เย็นอยู่เสมอ กรณีทีใช้อาหารสดจำพวก หัวไก่ ไส้ไก่ ควรมีการผสมรําอ่อน 1 กิโลกรัม ต่อ อาหารสด 5 กิโลกรัม และวิตามินรวมด้วย ในช่วงฤดูร้อนเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาปลาดุกตัวซีดเหลือง
พร้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอหรือจังหวัด เพื่อเข้าไปตรวจสอบควบคุมป้องกันเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดการระบาดและเสียหายเป็นวงกว้างต่อไป

หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ สำนักงานประมงจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา โทร.044-252670 ได้ในวันเวลาราชการ

เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชโนวาท ประจักษ์วงศ์. ประมงจังหวัด. สัมภาษณ์, 18 เมษายน 2559.