เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

บลอนด์ ดะคิแตน โคเนื้อยุโรปสู้ร้อน

20 เมษายน 2559
6,219
โลกร้อน น้ำน้อยหาได้ยาก ภาวะเช่นนี้อาชีพเลี้ยง สัตว์ใช้น้ำน้อย ได้รับความสนใจจากเกษตรกรมากขึ้น...โคเนื้อเป็นหนึ่งในอาชีพที่ถูกจับตา
พ่อพันธุ์ชาร์โรเลส์

ด้วยราคาเนื้อที่ถีบตัวขึ้นไปสูง จากปริมาณการผลิตมีไม่เพียงพอต่อความต้องการ โดยเฉพาะ ตลาดท่องเที่ยวต่างชาติ ต้องการเนื้อคุณภาพเกรดพรีเมียมระดับเดียวกับเนื้อยุโรปมากขึ้น อีกทั้งตลาดประเทศเพื่อนบ้านก็ยังต้องเพิ่มอีกเช่นเดียวกัน...แต่บ้านเราอากาศร้อน การนำโคพันธุ์ดีจากประเทศในเขตอากาศหนาวมาเลี้ยง เป็นไปได้ยากที่จะรอด ต้องใช้วิธีเลี้ยงลูกผสมที่มีสายเลือดโคเนื้อยุโรปไม่เกิน 75% ถึงจะเป็นไปได้
การรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์โค บลอนด์ ดะคิแตน

วันนี้เกษตรกรไทยมีทางเลือกใหม่ในการเลี้ยงวัวเนื้อเกรดพรีเมียมได้อีกสายพันธุ์ เมื่อการศึกษาทดลองของกรมปศุสัตว์ ที่ใช้เวลามายาวนาน ถึง 18 ปี พบว่า โคเนื้อพันธุ์ "บลอนด์ ดะคิแตน" ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงมากเป็นอันดับ 3 ของฝรั่งเศสและมีสายเลือดพันธุกรรมเชื่อมโยงใกล้ชิดกับพันธุ์ชาโรเลส์ ที่ได้รับความนิยมเลี้ยงในบ้านเรามากเป็นอันดับ 2 สามารถนำมาเลี้ยงในประเทศไทยได้แบบเลือด 100%

เพราะในบรรดาโคเนื้อพันธุ์ดี ให้คุณภาพเนื้อระดับพรีเมียม ที่เคยนำเข้ามาทดลองเลี้ยงทั้งหมด "บลอนด์ ดะคิแตน" ถือเป็นโคพันธุ์ที่ทนอากาศร้อนแล้งของบ้านเราได้ดีที่สุด
สีน้ำตาลแดงเป็นวัวลูกผสมบลอนด์ ดะคิแตน+ตาก อายุ 3 เดือนครึ่ง ส่วนด้านหลังสีขาว ลูกผสมชาร์โรเลส์+บราห์มัน อายุปีครึ่ง

"กรมปศุสัตว์ได้นำเข้าน้ำเชื้อ พ่อพันธุ์บลอนด์ ดะคิแตน มาผสมเทียมกับแม่โคพันธุ์บราห์มัน เมื่อปี 2541 ปรากฏว่า โคลูกผสมที่ออกมาสามารถทนทานต่ออากาศร้อนชื้นของบ้านเราได้ดีกว่าชาร์โรเลส์ และมีอัตราการเติบโตไม่แตกต่างจากโคลูกผสมบราห์มันชาร์โรเลส์ คุณภาพเนื้อที่ได้มีความละเอียด นุ่ม ไขมันน้อย เป็นที่นิยมของกลุ่มผู้บริโภครักสุขภาพ เมื่อมั่นใจว่าวัวพันธุ์นี้เหมาะกับเมืองไทย เราจึงได้นำเข้าพ่อพันธุ์บลอนด์ ดะคิแตนมาเลี้ยงเพื่อผลิตน้ำเชื้อแช่แข็ง ให้บริการผสม เทียมแก่เกษตรกรที่สนใจจะเลี้ยงวัวพันธุ์ดี"

นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ บอกว่า นี่ถือเป็นอีกทางเลือกของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ นอกจากจะทนร้อนได้ดีกว่าวัวพันธุ์อื่นแล้ว การเลี้ยงในช่วง 1 ปีแรก ลูกวัวพันธุ์นี้ยังมีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็ว เมื่อเทียบกับโคนำเข้าพันธุ์อื่น ไม่ว่าจะเป็นชาร์โรเลส์ แองกัส หรือซิมเมนทอล
พ่อพันธุ์บลอนด์ ดะคิแตน

ที่สำคัญบลอนด์ ดะคิแตน เลือด 100% สามารถเลี้ยงในบ้านเราได้ ต่างกับโคเนื้อยุโรปพันธุ์อื่น ไม่สามารถนำโคเลือด 100% มาเลี้ยง ได้...ขณะนี้กรมปศุสัตว์มีความพร้อมที่จะให้บริการผสมเทียมน้ำเชื้อแช่แข็งให้กับเกษตรกรเป็นที่เรียบร้อย ติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักเทคโนโลยีชีวภาพการผลิตปศุสัตว์ กรมปศุสัตว์ 08?5743?2660

แต่การผสมเทียมครั้งแรก เกษตรกรยังไม่มีแม่พันธุ์บลอนด์ ดะคิแตน เลือด 100% จะมีก็แต่พันธุ์พื้นเมือง บราห์มัน หรือลูกผสมชาร์โรเลส์ ฉะนั้นลูกที่ได้มาในรุ่นแรก ยังคงเป็นลูกผสม เลือดบลอนด์ ดะคิแตน 50%

จะต้องเลี้ยงผสมเทียมไปเรื่อยๆ ประมาณ 6-7 รุ่น ถึงจะได้โคบลอนด์ ดะคิแตน เลือดแท้ 98-99%
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ชาติชาย ศิริพัฒน์. (20-04-2559). "บลอนด์ ดะคิแตน โคเนื้อยุโรปสู้ร้อน". ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 20-04-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/607777