เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนชาวประมงสงขลา อย่าใช้เครื่องมือที่ผิดกฎหมายจับสัตว์น้ำในทะเล
18 เมษายน 2559
1,631
ชาวประมงส่วนใหญ่ออกเรือเพื่อจะหาสัตว์น้ำ โดยใช้เครื่องมือต่างๆในการหาสัตว์น้ำที่ถูกกฎหมายและออกเรือแต่ละครั้งก็ต้องหวังว่าจะได้สัตว์น้ำกลับมา เพราะต้องใช้ต้นทุนในการออกเรือ เช่น ค่าน้ำมัน น้ำแข็ง แรงงาน แต่ยังมีบางส่วนที่ใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ผิดกฎหมาย เช่น โพงพาง ยอยักษ์ อวนตาถี่ ทางกรมประมงจังหวัดสงขลาได้ปฎิบัติการรื้อถอน และหวังอย่างยิ่งว่าชาวประมงจะให้ความร่วมมือในการใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ำที่ถูกต้องตามกฎหมาย
นายสมพงศ์ ทองใส หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงจังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ว่าในด้านมาตการในการวางแผนของกรมประมงปฏิบัติการรื้อโพงพางปากทะเลสาบสงขลา จากหัวพญานาคถึงถ้าเทียบเรือประมงใหม่ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร สามารถรื้อถอนโพงพาง 13 แถวรวม 272 ช่อง โดยผู้มีกำลังร่วมบูรณาการรวม ทหาร ตำรวจภูธร ตำรวจน้ำ กรมปกครอง กรมประมง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในส่วนของกรมประมงผู้ปฏิบัติงานจากสำนักงานประมงจังหวัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยตอนล่างฯ สถาบันวิจัยฯเก้าเส้ง หน่วยเรือตรวจสงขลา ปัตตานีและพัทลุงจำนวนเรือรวม 10 ลำ ผู้ปฏิบัติงาน 60 คน ประสบผลสำเร็จดี และหวังอย่างยิ่งว่าชาวประมงจังหวัดสงขลาจะให้ความร่วมมือในการจับสัตว์น้ำ เพราะถ้าทำผิดก็จะมีการดำเนินการตามกฎหมาย
ในด้าน นายบุญช่วย ฟองเจริญ ตัวแทนชาวประมงอวนลากขนาดเล็ก ท่าเรือฝั่งหัวเขา บ้านเลขที่ 55/2 หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา ให้สัมภาษณ์ว่าอาชีพส่วนใหญ่ของคนตำบลหัวเขานั้น ทำอาชีพประมง 90% ตนในฐานะเป็นตัวแทนชาวประมงอวนลากขนาดเล็กก็ปฎิบัติตามกฎหมายทางประมงกำหนดอยู่แล้ว จึงไม่มีผลกระทบ
เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมพงศ์ ทองใส. หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการประมงจังหวัดสงขลา. สัมภาษณ์, 5 เมษายน 2559.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×