เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ เฝ้าระวังโรคที่มาในช่วงฤดูแล้ง
18 เมษายน 2559
952
ปัจจุบันอากาศประเทศไทยเข้าสู่ช่วงที่อากาศร้อนจัด และประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักมากกว่าทุกปี ส่งผลให้อาหารของสัตว์ เช่น หญ้า มีจำนวนน้อยลงทำให้สัตว์ได้รับธาตุอาหารไม่เพียงพอ รวมถึงการขาดน้ำบวกกับสภาพอากาศที่ร้อนจัดทำให้สัตว์จะมีอาการเครียดตามมา และมีภูมิคุ้มกันภายในตัวต่ำลง ส่งผลให้้เกิดโรคได้ง่าย เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ควรระมัดระวังและป้องกันโรคต่างๆ ที่มักจะมากับอากาศที่ร้อนและแล้งจัดแบบนี้ เพื่อป้องกันการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากสภาพอากาศในช่วงนี้
คุณรัตนา นึกเร็ว นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 กล่าวว่า เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ให้เฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์ต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในช่วงที่สภาพอากาศแห้งแล้ง เช่น โรคคอบวมในโคกระบือ โรคปากและเท้าเปื่อยในหมู โรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว โดยให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เฝ้าสังเกตอาการของสัตว์อย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการผิดปกติให้รีบแยกสัตว์ป่วยและแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ไขได้ทันท่วงที และควรนำสัตว์เลี้ยงในความดูแลไปฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคให้ครบถ้วน และบริหารจัดการโรงเรือนรวมถึงสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์ให้เหมาะสมและมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก เพื่อไม่ให้มีแหล่งเพาะเชื้อโรคหากเป็นไปได้ควรมีแหล่งอาหารและแหล่งน้ำสำรองเพื่อให้เพียงพอสำหรับการเลี้ยงสัตว์ไปตลอดช่วงฤดูแล้งนี้
และเกษตรกรควรหมั่นสังเกตอาการของสัตว์ดังต่อไปนี้
อาการของโรคปากและเท้าเปื่อย
-ระยะแรก สัตว์จะมีอาการเป็นไข้ ซึม เบื่ออาหาร เกิดเป็นเม็ดตุ่มใส ที่เยื่อบุในช่องปาก น้ำลายไหลยืดเป็นฟอง
-ระยะที่สอง ผิวหนังที่เท้าจะบวมเต่งและมีน้ำเหลืองขังแล้วแตกออกเป็นแผล มักพบที่บริเวณซอกกลีบ

อาการของโรคคอบวม
-อาการของสัตว์ที่เป็นโรคนี้จะปรากฏออกมาหลังจากเชื้อเข้าสู่ร่างกายแล้วตั้งแต่ สัตว์จะแสดงอาการออกมา ให้เห็นอยู่ราว 1 - 2 วัน โดยจะมีไข้สูง ซึมมาก กล้ามเนื้อสั่น หัวตก หูตก ชีพจร และการหายใจถี่เร็ว ระยะแรกมีอาการท้องผูก ต่อมามีเลือดปนต่อมาสัตว์จะตายเร็วในที่สุด
-ในรายที่สัตว์เป็นโรคนี้อย่างเฉียบพลัน จะพบว่าสัตว์ตายอย่างกะทันหันโดยไม่แสดงอาการให้เห็นมาก่อนเลย สัตว์จะล้มลงชักกล้ามเนื้อสั่น เคี้ยวฟัน กลอกตา หายใจขัด และตายอย่างรวดเร็ว พร้อมกับมีโลหิตสีดำไหลออกมาจากทวารต่างๆ เช่น ปาก จมูก ทวารหนัก อวัยวะสืบพันธุ์ โลหิตที่ไหลออกมาจะไม่แข็งตัวอันเป็นลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งของโรค ซากสัตว์จะขึ้นอืดอย่างรวดเร็ว

อาการของโรคพิษสุนัขบ้า
- อาการระยะเริ่มแรก จะสังเกตเห็นอุปนิสัยและอารมณ์เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม สุนัขจะแยกตัวออกไปไม่คลุกคลีกับเจ้าของ มีอารมณ์หงุดหงิด อุณหภูมิของร่างกายอาจสูงขึ้นกว่าปกติเล็กน้อย ม่านตาขยายโตกว่าปกติและเริ่มมีการตอบสนองต่อแสงลดลง สุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 2 - 3 วันก่อนจะเข้าสู่ระยะตื่นเต้น

- อาการระยะตื่นเต้น สุนัขเริ่มมีอาการกระวนกระวาย มีอาการทางระบบประสาท มีอาการสนองรุนแรงต่อเสียงหรือสิ่งกระตุ้นต่างๆ และเริ่มมีอาการตื่นเต้นกระวนกระวายมากขึ้น กัดสิ่งแปลกปลอมต่างๆ เริ่มออกวิ่งโดยไร้จุดหมาย ดุร้าย เสียงเห่าหอนจะผิดไปเนื่องจากเกิดอัมพาตของกล้ามเนื้อกล่องเสียง สังเกตบริเวณลิ้นจะพบสีแดงลิ้นห้อย น้ำลายไหล โดยสุนัขจะแสดงอาการระยะนี้ประมาณ 1 - 7 วันก่อนเข้าสู่ระยะอัมพาต

- อาการระยะอัมพาต อาการระยะนี้จะสั้นมาก จะมีอาการขาอ่อนเปลี้ยโดยเฉพาะขาหลังเนื่องจากความสัมพันธ์ในการทำงานของกล้ามเนื้อเปลี่ยนไป สุนัขจะล้มลงแล้วลุกไม่ได้ เกิดเป็นอัมพาตขึ้นทั่วตัวอย่างรวดเร็วแล้วตายในที่สุด

หากเกษตรกรพบอาการผิดปกติของสัตว์เลี้ยงต้องการคำปรึกษาสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 2 เบอร์โทรศัพท์ 038-027901 ในวันและเวลาราชการ
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
รัตนา นึกเร็ว. สัมภาษณ์เมื่อ 11 เมษายน 2559.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×