เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ส่งออกกุ้งพุ่ง จีนแห่เปิบ
11 เมษายน 2559
1,747
น.ส.จูอะดี พงศ์มณีรัตน์ รองอธิบดีกรมประมง กล่าวว่า กุ้งกุลาดำ กุ้งขาวมีชีวิต และกุ้งขาวต้มสุกเป็นที่ต้องการในตลาดจีน โดยเฉพาะมณฑลกวางโจว เซินเจิ้น ปักกิ่ง เป็นอย่างมาก ซึ่งในปี 2558 ส่งออกได้รวม 7,903 ตัน มูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2 เท่าจาก ปี 2557 ที่ส่งออกได้ 4,846 ตัน สำหรับในปี 2559 อุตสาหกรรมเลี้ยงกุ้งไทยมีแนวโน้มการผลิตที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากสามารถรับมือและแก้ไขปัญหาโรคตายด่วน หรืออีเอ็มเอสได้ดีกว่าประเทศอื่น และคาดว่าผลผลิตกุ้งไทยจะดีขึ้นตามลำดับในอนาคต
ทั้งนี้กองวิจัยประมงได้เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งสามารถทำการตลาดกับจีน จึงได้จัดงานการแสดงสินค้าทางการเกษตรกรของไทย เพื่อเพิ่มช่องทางให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทยพบปะกับผู้ประกอบการนำเข้าของจีนโดยตรง สำหรับสาเหตุที่เลือกจีนเป็นตลาดหลักในการส่งออกกุ้ง เพราะเศรษฐกิจจีนมีการขยายตัวที่ดีแม้จะอยู่ในช่วงชะลอตัว อีกทั้งจีนยังเป็นตลาดการค้าขายที่ใหญ่ ผู้ซื้อมีกำลังซื้อจำนวนมาก จีนจึงเป็นตลาดส่งออกที่สามารถส่งเสริมให้อุตสาหกรรมสัตว์น้ำเติบโตได้ในระยะเวลารวดเร็ว ขณะเดียวกัน จีนเองก็มองว่าไทยเป็นศูนย์กลางทางการเกษตร ทั้งพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์ตลอดทั้งปี

"ประเทศไทยเป็นผู้นำการส่งออกกุ้งกว่า 30 ปี จุดแข็งคือผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูง และเป็นที่ยอมรับของทั่วโลก โดยกุ้งส่งออกของไทยพบสารปนเปื้อนน้อยมาก และการที่ไทยสามารถฟื้นฟูจากโรคตายด่วนได้เร็ว ทำให้ประเทศไทยมีโอกาสทางการค้ามากกว่าประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า กัมพูชา เป็นต้น".

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ส่งออกกุ้งพุ่ง จีนแห่เปิบ". (09-04-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 11-04-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/603408
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×