เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
ผู้เลี้ยงหมูฉะเชิงเทราเดือดร้อน เเล้งหนัก ผลผลิตลดต้นทุนพุ่ง น้ำเลี้ยง-วัตถุดิบราคาสูง
08 เมษายน 2559
1,500
เกษตรกรเลี้ยงหมูฉะเชิงเทราโอด วิกฤติแล้งยังคุกคามอย่างต่อเนื่อง ได้รับผลกระทบรายได้ลด จากผลผลิตหมูออกสู่ตลาดลดลง ขณะที่ต้องแบกต้นทุนสูงจากการซื้อน้ำ และต้องเผชิญกับราคาวัตถุดิบที่สูงขึ้น และโรคที่เกิดจากการขาดแคลนน้ำและอากาศร้อนจัดซ้ำเติมอีก
นายเสน่ห์ นัยเนตร ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสีตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด เปิดเผยว่า ภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นทำให้ผู้เลี้ยงสุกรในกลุ่ม 160 ราย และผู้เลี้ยงหมูในพื้นที่ฉะเชิงเทราได้รับผลกระทบ จากการลดการเลี้ยงลง ประกอบกับยังมีโรคที่เกิดจากการน้ำไม่เพียงพอและอากาศร้อนจัดทำให้มีสุกรออกสู่ตลาดลดลงจากเดิม ขณะเดียวกัน ต้นทุนการเลี้ยงสุกรยังปรับสูงขึ้น จากการที่เกษตรกรต้องซื้อน้ำเพื่อใช้ในการทำความสะอาดและใช้เลี้ยงสุกรในฟาร์ม และต้องเผชิญกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่ปรับขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนสุกรหน้าฟาร์มปรับเพิ่มขึ้น

"ภัยแล้งในปีนี้รุนแรงและกินระยะเวลานานกว่าทุกปีผ่านมา ประกอบกับอากาศที่ร้อนจัดในเดือนเมษายนและพฤษภาคมทำให้ประสิทธิภาพการผลิตไม่เต็มที่ แม่หมูให้ลูกลดลง หมูขุนก็โตช้า บางเขตแล้งจัดต้องหยุดเลี้ยง นอกจากนี้ยังมีโรคที่มากับอากาศร้อนอีก ทำให้ผลผลิตหมูออกสู่ตลาดในช่วงนี้จึงลดลง บวกกับต้นทุนการเลี้ยงเพิ่มจากที่ต้องซื้อน้ำจากแหล่งอื่นมาใช้ และราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้น เกษตรกรเดือดร้อนเพราะต้องแบกต้นทุนที่สูงขึ้นแต่รายได้ลดจากผลผลิตที่ลดลง" นายเสน่ห์กล่าว

โดยปกติ ในช่วงฤดูแล้ง แม้ว่าเกษตรกรผู้เลี้ยงหมูจะเตรียมสำรองน้ำรองรับภัยแล้งอยู่แล้ว แต่ปีนี้ฝนจะทิ้งช่วงนาน ทำให้เกษตรกรต้องแบกต้นทุนในการซื้อน้ำนานขึ้น ถ้าฝนทิ้งช่วงเป็นเวลา 2 เดือนต้นทุนเพิ่มเป็น 70-73 บาทต่อกิโลกรัม จากปีก่อนที่ต้นทุน กก.ละ 65-67 บาท

นายเสน่ห์ ยังกล่าวต่อว่า หากสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายหลังเดือนพฤษภาคมนี้ จะกระทบต่อเนื่องในรอบการเลี้ยงเดือนตุลาคม และยังมีความกังวลกับราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่น รำข้าว ที่ได้รับผลกระทบภัยแล้งด้วยทำให้ราคารำข้าวขณะนี้อยู่ที่ กก.ละ 9.80 บาท เพิ่มขึ้นจากเดือนกุมภาพันธ์ที่ 7.80 บาท

"วิกฤติภัยแล้งปีนี้ เกษตรกรผู้เลี้ยงหมูต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน ทั้งเรื่องขาดน้ำ ยังมาเจอราคาวัตถุดิบปรับตัวขึ้นอีก เกษตรกรมีรายได้ลดลงจากผลผลิตที่ลดลง นอกจากนี้หมูที่ออกสู่ตลาดน้อยอาจจะส่งผลต่อด้านราคาหมู" นายเสน่ห์กล่าว

คุณเสน่ห์ นัยเนตร ประธานสหกรณ์ปศุสัตว์และสัตว์น้ำฉะเชิงเทรา จำกัด
เบอร์โทรศัพท์ 094-1841101

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้เลี้ยงหมูฉะเชิงเทราเดือดร้อน เเล้งหนัก ผลผลิตลดต้นทุนพุ่ง น้ำเลี้ยง-วัตถุดิบราคาสูง". (07-04-2559).
ประชาชาติธุรกิจ.: สืบค้นเมื่อ 08-04-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1460029872
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-30°C
เชียงใหม่
17-28°C
นครราชสีมา
20-28°C
ชลบุรี
23-28°C
นครศรีธรรมราช
24-25°C
ภูเก็ต
25-26°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×