เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

สวนปาล์มขอบคุณห้ามห้างขายน้ำมันต่ำกว่าทุน

17 มิถุนายน 2562
2,019

นายมนัส พุทธรัตน์ ประธานสมาพันธ์ชาวสวนปาล์มน้ำมันแห่งประเทศไทย และกลุ่มชาวสวนปาล์มภาคกลาง วันนี้ได้ เดินทางเข้าขอบคุณ และให้กำลังใจ อธิบดีกรมการค้าภายใน หลังจากได้สร้างความเป็นธรรมทั้งระบบในการใช้ปาล์มน้ำมันของประเทศ


ทั้งการนำไปใช้เป็นน้ำมัน B20 จนสต๊อกลดลงจำนวนมาก และล่าสุด ได้ขอความร่วมมือห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ ไม่ให้จัดโปรโมชั่นราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวด เนื่องจากที่ผ่านมา การลดราคาน้ำมันปาล์ม ได้ทำลายระบบตลาด เพราะมีการกดราคาตั้งแต่น้ำมันปาล์มดิบ และเป็นผลพวงไปถึงเกษตรกร ทำให้ราคาตกต่ำถึงกิโลกรัมเพียง 1.60 บาท จึงอยากให้กลไกตลาดได้ทำงานมากขึ้น


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :