เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ผู้ประกอบการประมงทยอยนำแรงงานต่างด้าวรายงานตัวขอรับบัตรใหม่คึกคัก

05 เมษายน 2559
2,127
ปัตตานี - ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมประมง ทยอยนำแรงงานต่างด้าวทั้ง 3 สัญชาติ มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่กันอย่างคึกคัก ที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวฯ จ.ปัตตานี
วันนี้ (2 เม.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ในส่วนของ จ.ปัตตานีเป็นไปอย่างคึกคัก เนื่องจากเป็นพื้นที่ทำประมงขนาดใหญ่ระดับต้นๆ ของประเทศ จึงทำให้ผู้ประกอบการต้องนำแรงงานต่างด้าวเข้ามาทดแทนแรงงานในพื้นที่ เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมทางประมง เป็นต้น ซึ่งเป็นลูกเรือประมงพาณิชย์และในส่วนอื่นที่กฎหมายอนุญาต

หลังจากที่ได้มีการลงทะเบียนไปเมื่อวานนี้ เป็นวันเปิดศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ซึ่ง จ.ปัตตานี เปิดบริการที่บริเวณกองร้อยอาสาสมัครรักษาดินแดนจังหวัดปัตตานีที่ 1 บรรยากาศโดยทั่วไปเป็นไปอย่างคึกคัก มีผู้ประกอบการทยอยนำแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ มารายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่

ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 เห็นชอบการดำเนินการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว หลังวันที่ 31 มีนาคม 2559 โดยการผ่อนผันให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา อยู่ในราชอาณาจักร เพื่อดำเนินการตรวจสุขภาพ ประกันสุขภาพ รายงานตัวเพื่อจัดทำทะเบียนประวัติ และขออนุญาตทำงานในช่วงระยะเวลา 120 วัน ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 และแรงงานที่ไปรายงานตัวจะได้รับอนุญาตทำงานตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 เท่ากันทุกคน

โดยแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ที่เคยขึ้นทะเบียนเดิม และมีใบอนุญาตทำงานแล้ว แต่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุให้ไปรายงานตัวเพื่อขออนุญาตทำงานที่ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ในช่วง 1 เมษายน-29 กรกฎาคม 2559

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการ แรงงานต่างด้าวทุกคนต้องตรวจสุขภาพ ทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลปัตตานี โดยมีค่าใช้จ่ายตรวจสุขภาพ 500 บาท ค่าประกันสุขภาพ 3,200 บาท จากนั้นไปชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส หรือที่สำนักงานการจัดหางานจังหวัดปัตตานี ในวันเวลาราชการ โดยนำใบรับรองแพทย์ และบัตรสีชมพู หรือเอกสารที่ประเทศต้นทางออกให้ นำไปชำระเงินค่าบริการ 1,910 บาท ต่อแรงงานต่างด้าว 1 คน

นายอรุณ ช่วยนุกูล นักวิชาการแรงงานชำนาญการ หัวหน้าศูนย์จดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) จ.ปัตตานี กล่าวว่า ในช่วงเช้าของการเปิดรับจดทะเบียนวันแรกนี้อาจมีความสับสนเล็กน้อย เนื่องจากนายจ้างเจ้าของประกอบการบางส่วนยังไม่เข้าใจกระบวนการ แต่เมื่อได้มีการชี้แจงก็มีความเข้าใจทำให้การดำเนินการเป็นไปอย่างราบรื่นขึ้น ขอให้นายจ้างมาดำเนินการตามคิวที่ได้รับจากเคาน์เตอร์เซอร์วิส จะได้รับความสะดวก และไม่สับสน

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ผู้ประกอบการประมงทยอยนำแรงงานต่างด้าวรายงานตัวขอรับบัตรใหม่คึกคัก". (02-04-2559).
ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 04-04-2559, http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000033903