เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญผู้ที่สนใจ อบรมหลักสูตร ผสมเทียมโค รุ่นที่ 10

01 เมษายน 2559
4,925
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงเสน จัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "ผสมเทียมโค" รุ่นที่ 10
วันที่ 25-27 เมษายน 2559
พร้อมที่พัก อาหาร และอุปกรณ์ในการฝึกอบรม
ขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ชำระเงินก่อนเท่านั้น
สนใจติดต่อ สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน
11 ม. 4 ต.ทุ่งบัว อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 73140
โทรศัพท์ 034-997100
มือถือ 081-9428013
http://www.kpsbeef.org/
E-mail : kpsbeef@hotmail.com

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน