เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดพังงา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่า

31 มีนาคม 2559
2,164
นายภัคพงศ์ ทวิพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา พร้อมด้วยนายมานิต เพียรทอง นายอำเภอตะกั่วป่า นายพงษ์อนันต์ จันทร์ไพร ท่องเที่ยวกีฬากีฬาจังหวัดพังงา และนางรวีวรรณ แสงจันทร์ หัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพังงา ร่วมแถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่า (Takuapa Seafood Festival 2016) ระหว่าง 7-9 เมษายน นี้ ณ หาดบางสัก อำเภอตะกั่วป่า
สำหรับการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่า (Takuapa Seafood Festival) จัดครั้งแรกเมื่อ ปี 2557 โดยปีนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการอาหารทะเลรองรับนักท่องเที่ยว สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์อาหารทะเล และสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน อีกทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงาให้เป็นที่รู้จักสู่มุมกว้าง ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน ในการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยกิจกรรมภายในงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่า (Takuapa Seafood Festival 2016) ประกอบด้วย ร้านอาหาร และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซนอาหารทะเล อิ่มละ 99 บาท มีผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมออกบูธ จำนวน 21 แห่ง โซนทั่วไป จำนวน 20 ร้าน โซนสินค้า OTOP จำนวน 10 ร้าน กิจกรรมการแข่งขันการประกวดการทำอาหารซุ้มอาหาร และกิจกรรมการแสดงดนตรี

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดพังงา แถลงข่าวการจัดงานเทศกาลอาหารทะเลตะกั่วป่า". (28-03-2559).
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดพังงา.: สืบค้นเมื่อ 31-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=WNECO5903280010026