เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พาณิชย์ย้ำปรับราคาน้ำมันปาล์มตามกลไก

17 มิถุนายน 2562
2,018

นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมการค้าภายในไม่ได้สั่งการให้ห้างค้าปลีกขนาดใหญ่มีการปรับราคาจำหน่ายน้ำมันปาล์มบรรจุขวดเพิ่มขึ้น อีกขวดละ 10 บาท แต่เป็นการขอความร่วมมือให้มีการจำหน่ายสะท้อนต้นทุนราคาที่แท้จริงของ น้ำมันปาล์มดิบ เพื่อที่จะไม่ให้เป็นแรงกดดันราคาขายของเกษตรกร ซึ่งหลังจากมีการปรับราคาจำหน่ายเพิ่มขึ้นเฉลี่ยอยู่ที่ขวดละ 36 บาทแล้ว ทำให้ราคาขายผลปาล์มของเกษตรกรอยู่ที่กิโลกรัมละ 3.40-3.50 บาท ซึ่งเป็นราคาที่คุ้มทุนของเกษตรกรซึ่งกรมการค้าภายในจำเป็นต้องทำให้กลไกตลาดทำงานสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นกับน้ำมันปาล์มทั้งระบบ โดยมองว่าราคาน้ำมันปาล์มบรรจุขวดที่ปรับขึ้นมาในขณะนี้ เป็นราคาที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากก่อนหน้านี้ ที่น้ำมันปาล์มบรรจุขวด จำหน่ายอยู่ที่ขวดละ 42 บาท ราคาในปัจจุบันเป็นราคาที่ ไม่ได้สูงเกินควร และมั่นใจว่าผู้บริโภคจะไม่ได้รับผลกระทบจากการปรับราคาเพิ่มขึ้นของอาหารสำเร็จรูปที่ใช้น้ำมันปาล์มเป็นต้นทุนในการผลิต


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :