เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฝนหลวงฯสรุปการบินช่วยพื้นที่เกษตร

17 มิถุนายน 2562
1,994

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร สรุปผลการปฏิบัติการฝนหลวง ประจำวันที่ 16 มิถุนายน 2562 จำนวน 7 หน่วยฯ มีดังนี้ 1. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:16 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ และพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำอุปโภค-บริโภค จ.เชียงใหม่ จ.เชียงราย จ.ลำปาง จ.แพร่ และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา อ่างเก็บน้ำดอยงู อ่างเก็บน้ำแม่สอง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณ จ.เชียงใหม่(ฮอด พร้าว ดอยสะเก็ด) จ.เชียงราย(เวียงป่าเป้า) จ.ลำปาง(วังเหนือ) จ.แพร่(สอง) และพื้นที่ ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จ.เชียงใหม่(ดอยสะเก็ด) อ่างเก็บน้ำดอยงู จ.เชียงราย(เวียงป่าเป้า) อ่างเก็บน้ำแม่สอง จ.แพร่(สอง)


2. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 10:59 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.พิษณุโลก และ จ.พิจิตร ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พิษณุโลก (พรหมพิราม) และ จ.พิจิตร(ดงเจริญ)


3. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 14:50 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ขอนแก่น และ จ.มหาสารคาม ไม่มีฝนตกจากการขึ้นบินปฏิบัติการ เนื่องจากกลุ่มเมฆในพื้นที่เป้าหมายไม่สามารถพัฒนาตัวต่อไปเป็นเมฆฝนได้


4. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 14:48 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน้ำอุปโภค-บริโภค จ.นครสวรรค์ ช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.นครสวรรค์ จ.ลพบุรี จ.ชัยนาท จ.ลพบุรี จ.สิงห์บุรี จ.เพชรบูรณ์ จ.พิจิตร และเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำเขาพระ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลางบริเวณพื้นที่เสี่ยงขาดแคลน้ำอุปโภคบริโภค จ.นครสวรรค์(ท่าตะโก พยุหะคีรี หนองบัว) พื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์(ท่าตะโก หนองบัว ตาคลี พยุหะคีรี ไพศาลี โกรกพระ) จ.ชัยนาท(เมืองชัยนาท มโนรมย์ สรรพยา สรรคบุรี หันคา วัดสิงห์) จ.ลพบุรี(บ้านหมี่) จ.สิงห์บุรี(บางระจัน อินทร์บุรี) จ.เพชรบูรณ์ (วิเชียรบุรี บึงสามพัน ชนแดน) จ.พิจิตร(ดงเจริญ) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำเขาพระ อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำลาด


5. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดราชบุรี บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:20 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ราชบุรี จ.กาญจนบุรี จ.สุพรรณบุรี และเพิ่มปริมาณน้ำกักเก็บในพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบางแห่งบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ราชบุรี (สวนผึ้ง จอมบึง บ้านโป่ง โพธาราม) จ.กาญจนบุรี(ด่านมะขามเตี้ย เมืองกาญจนบุรี ท่ามะกา ท่าม่วง พนมทวน) จ.สุพรรณบุรี(สองพี่น้อง อู่ทอง) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยสำนักไม้เต็ง


6. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 14:33 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)


7. หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสงขลา บินปฏิบัติการฝนหลวง เวลา 11:00 น. โดยมีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรที่มีการร้องขอ จ.พัทลุง ทำให้มีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.พัทลุง(กงหรา บางแก้ว ป่าบอน)

 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :