เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาล อาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยง

24 มีนาคม 2559
1,597
ขอเชิญเที่ยวงาน เทศกาล อาหาร ไม้ดอกไม้ประดับ เฟอร์นิเจอร์และสัตว์เลี้ยง

วันที่ 28 มีนาคม - 6 เมษายน 2559

ณ สระพระพิรุณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
ร่วมซื้อสิ้นค้าราคาถูกจากโรงงาน สินค้า OTOP สินค้าแบรนเนม เฟอร์นิเจอร์ ไม้ดอก-ไม้ประดับ รถยนต์ สวนสนุกและการละเล่นสำหรับคุณหนู

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
http://www.kps.ku.ac.th