เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชียงรายประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวหลังพบโรคปากและเท้าเปื่อยในโค

24 มีนาคม 2559
2,984
ปศุสัตว์อ.แม่ลาว จ.เชียงราย พบโรคปากและเท้าเปื่อยระบาดในโคเนื้อ สั่งปิดตลาดนัดโค-กระบือที่ใหญ่ที่สุดในจ.เชียงรายชั่วคราว เพราะหวั่นโรคระบาดรุนแรง พร้อมเร่งส่งเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมและประกาศเป็นพื้นที่กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้ว
นายศาตศิลป์ โพธิญาณปศุสัตว์อ.แม่ลาวเปิดเผยผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย ว่า ขณะนี้ได้เกิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ (Foot and Mouth disease) ที่บ้านสันต้นแหน หมู่ที่6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย เป็นโคเนื้อของชาวบ้านที่เลี้ยงไว้ทั้งหมด 7ตัวและพบว่าโคเริ่มป่วยปรากฏอาการชัดเจน 2ตัว โชคดีที่ชาวบ้านรีบแจ้งทางสำนักงานปศุสัตว์อ.แม่ลาวเข้าไปตรวจสอบ ทำให้ขณะนี้สามารถควบคุมการระบาดของโรคร้ายแรงชนิดนี้ได้แล้ว ขณะเดียวกันได้ประกาศเป็นพื้นที่กำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวแล้วเพื่อควบคุมโรคในรัศมี 5 กิโลเมตร ซึ่งประกอบไปด้วยพื้นที่ หมู่11บ้านป่าลัน,หมู่9บ้านแพะ,หมู่4บ้านแม่ลาวและหมู่10บ้านหัวทุ่ง ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย จนถึงวันที่ 13เมษายน 2559ตามระเบียบของกรมปศุสัตว์
นายศาตศิลป์ กล่าวต่อว่า จากผลกระทบโรคปากและเท้าเปื่อยที่เกิดขึ้น ทำให้ทางสำนักงานปศุสัตว์จ.เชียงรายต้องประกาศปิดตลาดนัดโค-กระบือที่ใหญ่ที่สุดในจ.เชียงราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ไปจนถึงวันที่ 13 เมษายน 2559ด้วย ซึ่งโรคโรคปากและเท้าเปื่อยเป็นโรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส พบได้ในสัตว์ที่มีกีบคู่สัตว์จะแสดงอาการมีไข้ ซึม เบื่ออาหาร หลังจากนั้นจะมีเม็ดตุ่มพองเกิดที่ริมฝีปากในช่องปาก เช่น เหงือกและลิ้น ทำให้น้ำลายไหลกินอาหารไม่ได้ และเกิดเม็ดตุ่มที่ระหว่างช่องกีบ ไรกีบ ทำให้เจ็บมากเดินกะเผลก เมื่อเม็ดตุ่มแตกออกอาจมีเชื้อแบคทีเรียร่วมด้วย ทำให้แผลหายช้าขณะที่สัตว์เป็นโรคจะผอม สัตว์ที่ให้น้ำนม น้ำนมจะลดลงอย่างมากในสัตว์อัตราการติดโรคสูงถึง 100% อัตราการตาย 0.2 -5% ในลูกสัตว์อัตราการตายสูงถึง 50-70% โดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสัตว์ที่ยังดูดนมอัตราการตายสูงถึง 100%
ขณะนี้สำนักงานปศุสัตว์อ.แม่ลาว ได้ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ทุกวันเพื่อติดตามควบคุมการระบาดและรักษาสัตว์ป่วยตามอาการพร้อมแจ้งเกษตรกรที่เลี้ยง โค กระบือ แพะ แกะในพื้นที่ให้เฝ้าระวังสัตว์เลี้ยงของตนเอง ห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์เข้า-ออกในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาต หากสัตว์มีอาการป่วยให้กักสัตว์ไว้แล้วรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยทันทีเพื่อให้การตรวจรักษา และหากโค-กระบือตาย ห้ามชำแระ หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาดตลอดจนหมั่นทำความสะอาดคอก อุปกรณ์และโรงเรือนเลี้ยงสัตว์ จัดเตรียมหญ้าฟาง น้ำสะอาดให้เพียงพอ ส่วนโค-กระบือ ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนให้แจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์เพื่อทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่างๆด้วย
ทางด้านนายทองสุข คำเตี้ย ผู้ใหญ่บ้านสันต้นแหน หมู่6 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย ให้สัมภาษณ์ว่า สำหรับโคเนื้อที่เป็นโรคปากและเท้าเปื่อย เป็นของลูกบ้านที่ชื่อนายอ้าย เหลืองแก้ว ถึงแม้ขณะนี้จะควบคุมการระบาดของโรคได้แล้วก็ตาม ตนได้ให้นายอ้ายนำโคเนื้อที่เป็นโรคทั้ง 2ตัวไปล่ามไว้ในที่โล่งแจ้งและห่างไกลจากสัตว์เลี้ยงอื่นๆแล้ว ทั้งนี้เพื่อป้องกันการระบาดของโรคดังกล่าว
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ศาตศิลป์ โพธิญาณ. ปศุสัตว์อำเภอแม่ลาว. สัมภาษณ์, 22 มีนาคม 2559.