เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ขอนแก่นแล้งจัดเขื่อนอุบลรัตน์น้ำเหลือน้อยให้เกษตรกรงดเลี้ยงปลากระชัง

24 มีนาคม 2559
2,561
เขื่อนอุบลรัตน์แจงน้ำเหลือน้อยจะปล่อยน้ำใช้เพียงอุปโภค-บริโภค วิกฤตสุดในรอบ 10 ปี เกษตรกรควรงดปลูกข้าวนาปรังและการเลี้ยงปลากระชัง อาจส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและเพื่อช่วยป้องกันน้ำเน่าเสีย
นายวรวิทย์ รวีนิภาพงศ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์จังหวัดขอนแก่น กล่าวถึงสถานการณ์น้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ว่า ในขณะนี้มีปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ทั้งหมดเพียงแค่ 602 ล้านลูกบาศก์เมตร คิดเป็นเปอร์เซ็นต์อยู่ที่ 25% ซึ่งเป็นปริมาณน้ำในเขื่อนที่น้อยสุดในรอบ 10 ปีที่ผ่านมา และจะระบายให้ใช้ในการอุปโภค-บริโภค และรักษาระบบนิเวศเพียงเท่านั้น จึงฝากขอความร่วมมือและเตือนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปรังและเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง ควรงดทำการเกษตรและการเลี้ยงปลาในกระชัง เพื่อช่วยลดการเกิดน้ำเน่าเสีย ส่งผลให้ปลาในกระชังช็อคตายได้ เพราะทางเขื่อนอุบลรัตน์ จะทำการปล่อยน้ำให้ประชาชนใช้วันละ 500,000 - 800,000 ลูกบาศก์เมตรเท่านั้น ซึ่งไม่เพียงพอต่อการทำเกษตรและการเลี้ยงปลาในกระชังอย่างแน่นอน
เรียบเรียงข้อมูลโดย : น.ส.อรอุมา จ่าเหลา เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดขอนแก่น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วรวิทย์ รวีนิภาพงศ์. ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขื่อนอุบลรัตน์. สัมภาษณ์, 18 มี.ค.59