เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดชุมพรกำหนดจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรครั้งที่ 26 ประจำปี 2559

18 มีนาคม 2559
2,627
นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงาน เปิดโลกทะเลชุมพร ครั้งที่ 26 ประจำปี 2559 เพื่อกำหนดแนวทางในการจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพร ประจำปี 2559 โดยการจัดงานโลกทะเลชุมพร ถือเป็นงานประจำปีของจังหวัดชุมพร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดชุมพร ซึ่งกำหนดจัดในวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนมีนาคม ระยะเวลา 3-5 วัน และในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 - 29 มีนาคม 2559 ณ ชายทะเลปากน้ำชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
นายสมดี คชายั่งยืน ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เปิดเผยว่า การจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2533 จนถึง ปัจจุบันในปี 2559 เป็นครั้งที่ 26 หากย้อนไปเมื่อปี 2533 จังหวัดชุมพรร่วมกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้จัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรขึ้นเป็นครั้งแรก เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และเยียวยาความบอบช้ำจากมหาวาตภัย ไต้ฝุ่นเกย์ และเป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่าจังหวัดชุมพรเป็นจังหวัดแรกสู่ประตูภาคใต้ มีศักยภาพโดดเด่นด้านการท่องเที่ยว มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สมบูรณ์สวยงามอยู่มากมาย ทั้งทะเล ภูเขา ถ้ำ น้ำตก วิถีชีวิต และกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว ถึงอย่างไรก็ตามปัจจุบัน จังหวัดชุมพรก็ยังถูกมองว่าเป็นแค่ทางผ่าน การจัดงานเปิดโลกทะเลชุมพรในครั้งนี้ เพื่อทำให้จังหวัดชุมพรกลายเป็นจุดหมายปลายทางสำคัญในการท่องเที่ยว ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยว มีการขยายวันพักค้างให้มากขึ้น และให้มีการจับจ่ายใช้สอยในพื้นที่เพิ่มขึ้น
สำหรับรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้ใช้แนวคิดที่ว่า "สีสันทะเลชุมพร สู่อาเซียน ต้องห้าม...พลาด" โดยเน้นกิจกรรมที่ เป็นการต้อนรับประชาคมอาเซียน รวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติหลากหลายรูปแบบ อาทิ การจัดนิทรรศการโลกทะเล กิจกรรมถ่ายภาพสถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดชุมพรและแสดงภาพถ่าย เทศกาลอาหารทะเล กิจกรรมดำน้ำเก็บขยะ ปล่อยพันธ์สัตว์น้ำหายาก การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน และกิจกรรมแข่งขันกีฬา เป็นต้น
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ผู้สื่อข่าว : วิทยา ศรีมาลา
ผู้เรียบเรียง : ปิยะราช บุญประเสริฐ
แหล่งที่มา : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดชุมพร