เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ฮ่องกงไฟเขียวนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากเกาหลีใต้แล้วหลังระงับไป 2 ปี

14 มีนาคม 2559
2,180
เกาหลีใต้ได้สิทธิ์ส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปฮ่องกงเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี หลังจากฮ่องกงระงับการนำเข้าตั้งแต่ปี 57 จากการระบาดของโรคไข้หวัดนก
กระทรวงเกษตรของเกาหลีใต้ เปิดเผยว่า เกาหลีใต้กลับมาส่งออกเนื้อสัตว์ปีกไปยังฮ่องกงเป็นครั้งแรกในรอบเกือบสองปี หลังจากฮ่องกงระงับการนำเข้าผลิตภัณฑ์จากสัตว์ปีกตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ปี 2557 เนื่องจากเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดนกในเกาหลีใต้ โดยภายใต้ข้อตกลง ฮ่องกงได้เริ่มนำเข้าเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากไก่และเป็ด ตั้งแต่วานนี้
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ฮ่องกงไฟเขียวนำเข้าเนื้อสัตว์ปีกจากเกาหลีใต้แล้วหลังระงับไป 2 ปี". (13-03-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 14-03-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000026348