เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
ปศุสัตว์ อุบลฯ จัดอบรมเกษตรกรพื้นที่ชายแดน ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์
10 มีนาคม 2559
902
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ ร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ10อำเภอ ที่มีพื้นที่ติดชายแดนของจังหวัดอุบลราชธานี จัดอบรมเกษตรกรตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ตามพื้นที่ชายแดนในจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์เบื้องต้นแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมฝึกอบรม
นายวีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จังหวัดอบลราชธานี ว่า สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กำหนดจัดอบรมให้ความรู้แก่เกษตรกร ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพสัตว์ เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการปศุสัตว์ตามพื้นที่ชายแดนจังหวัดอุบลราชธานี โดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ที่มีพื้นที่ติดชายแดน เช่น อำเภอน้ำยืน โขงเจียม สิรินธร นาตาล ฯลฯ ร่วมกันดำเนินการจัดฝึกอบรม มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีความรู้ด้านการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงที่เหมาะสมและถูกต้อง เพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดระหว่างชายแดน และป้องกันโรคระบาดจากสัตว์สู่สัตว์ และจากสัตว์สู่คน โดยเฉพาะพวกสัตว์ปีกและโค กระบือ โดยตั้งเป้าหมาย จำนวน 10 อำเภอ อำเภอละ 50 คน รวมทั้งหมด 500 คน ดำเนินการฝึกอบรมในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนมีนาคม 2559 โดยจะทำการฝึกอบรมให้ครบทั้งหมด 10อำเภอ ในพื้นที่ชายแดน
ซึ่งการอบรมในโครงการนี้ เกษตรกรที่เข้าร่วมอบรมจะมีความรู้ด้านการเลี้ยงสัตว์ที่ถูกต้องและเหมาะสม สามารถนำไปปฏิบัติและถ่ายทอดแก่เกษตรกรรายอื่นได้ ดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงเพื่อป้องกันโรคในเบื้องต้นและเฝ้าระวังโรคระบาดในสัตว์เลี้ยงได้ทันเวลา มีความรู้ในการพัฒนาสุขภาพสัตว์และใช้เทคโนโลยีได้อย่างเหมาะสม ทั้งนี้ผู้ที่เข้ารับการฝึกอบรมจะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และยังได้รับมอบอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ในการควบคุมโรคระบาดสัตว์เบื้องต้น ซึ่งเป็นอุปกรณ์ทำวัดซีนสำหรับสัตว์ปีก และอาหารเสริม แร่ธาตุ สำหรับโค กระบือ และหลังจากฝึกอบรมแล้วเสร็จ ก็จะมีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงาน และให้คำแนะนำเพิ่มเติม อีกด้วย
ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กล่าวเพิ่มเติมว่า ช่วงนี้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ถ้าเกษตรกรมีการทำวัดซีนป้องกันโรคในสัตว์เลี้ยงอย่างครบถ้วน และมีการดูแลสุขภาพสัตว์เลี้ยงอย่างเหมาะสม ก็จะช่วยทำให้สัตว์เลี้ยงไม่เป็นโรคระบาดหรือเจ็บป่วยได้ ซึ่งจะส่งผลดีต่อตัวเกษตรกรเอง ทั้งนี้ หากเกษตรกรพบสัตว์เลี้ยงป่วยเป็นโรคหรือมีอาการผิดปกติ ขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่โดยด่วน เพื่อที่จะได้รีบเข้าไปตรวจสอบ ทำการวิเคราะห์หรือส่งตัวอย่างไปตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุอะไร เพื่อจะได้ทำการแก้ไขและป้องกันโรคได้ทัน รวมถึงหากพบเห็นการเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ผิดกฏหมาย ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามกฏหมายต่อไป โดยสามารถสอบถามหรือแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด หรือปศุสัตว์อำเภอทุกแห่ง หรือ โทร.045-255005 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี
เรียบเรียงโดย : ภูวไนย ใจหาญ เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
วีระ ร่มโพธิ์ภักดิ์. ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี. สัมภาษณ์ ,04 มีนาคม 2559.
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2562
กรุงเทพมหานคร
25-32°C
เชียงใหม่
22-30°C
นครราชสีมา
22-31°C
ชลบุรี
25-31°C
นครศรีธรรมราช
25-27°C
ภูเก็ต
26-28°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×