เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ตั้งโต๊ะถกแผนผลิตไข่ไก่ปี 59

04 มีนาคม 2559
1,811
น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายพัฒนาไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ โดยมี พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน ว่า ที่ประชุมฯ ได้ประมาณการผลผลิตและตลาดไข่ไก่ ปี 2559 เพื่อเป็นข้อมูลในการกำหนดนโยบายและวางแผนการพัฒนาการเลี้ยงไก่ไข่ของประเทศ โดยปัจจุบันปริมาณการผลิตแม่ไก่ยืนกรงเฉลี่ยที่ 54.7 ล้านตัว ผลิตไข่ไก่เฉลี่ย 42.12 ล้านฟอง/วัน ซึ่งจากการพิจารณาของคณะกรรมการฯ คาดว่าตลอดทั้งปี 2559 ปริมาณอุปสงค์และอุปทานของไข่ไก่จะมีปริมาณที่ใกล้เคียงกัน ทำให้ราคาไข่ไก่ค่อนข้างคงที่ ขณะที่ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มที่เกษตรกรขายได้ในปัจจุบัน (ณ วันที่ 29 ก.พ.59) ราคาปรับตัวสูงขึ้นฟองละ 2.80 บาท และไข่ไก่ขายปลีกเบอร์ 3 เฉลี่ยฟองละ 3.35 บาท โดยเป็นราคาที่มีความเหมาะสมและเกษตรกรยอมรับได้
สำหรับแผนการผลิตในปี 2560 จะต้องพิจารณาตั้งแต่ปีนี้ เนื่องจากต้องเตรียมการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ (P.S) โดยผู้เลี้ยงไก่ไข่พันธุ์จากเอกชนทั้ง 16 ราย ได้เสนอแผนนำไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ เข้าเลี้ยงรวมทั้งสิ้น 814,785 ตัว เพิ่มจากแผนนำเข้าปีที่แล้ว 684,878 ตัว หรือร้อยละ 19 ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่า เป็นปริมาณที่สูง โดยปริมาณการนำเข้าไก่ไข่พ่อ-แม่พันธุ์ที่เหมาะสมควรอยู่ที่ประมาณ 600,000 ตัว จึงให้กรมปศุสัตว์ไปพิจารณาร่วมกับผู้ประกอบการทั้ง 16 รายดังกล่าว เพื่อกำหนดปริมาณนำเข้าที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของตลาด


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ตั้งโต๊ะถกแผนผลิตไข่ไก่ปี 59". 4 มี.ค. 59. บ้านเมือง.เข้าถึงได้จาก : http://www.banmuang.co.th/news/economy/41929