เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

โครงการฝึกอบรม หลักสูตรผสมเทียมโค รุ่นที่ 9

02 มีนาคม 2559
10,189
สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน จัดอบรมการการผสมเทียมโค รุ่นที่ 9 วันที่ 27-29 เม.ย.59 ผูใด้สนใจเข้าร่วมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทรศัพท์ 034-997100 มือถือ 081-9428013 รีบสมัครด่วนรับจำนวนจำกัด

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน