เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งสำรองฝาง ช่วยโค-กระบือ

01 มีนาคม 2559
2,787
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติแล้งกรณีฉุกเฉินไปแล้ว 3 อำเภอ คือ อ.เมือง ห้วยราช และ อ.พลับพลาชัย พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ 7 ตำบล 34 หมู่บ้าน ราษฎรและเกษตรกรได้รับความเดือดร้อนกว่า 1,400 ครัวเรือน และสถานการณ์ยังคงน่าห่วง เนื่องจากแหล่งน้ำตามธรรมชาติหลายพื้นที่มีสภาพแห้งขอดลงอย่างต่อเนื่อง ขณะที่หญ้าซึ่งเป็นอาหารสัตว์ก็เริ่มแห้งตาย
นายพจน์ภิรัตน์ เนียมจุ้ย ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จากกรณีดังกล่าวทางปศุสัตว์ จ.บุรีรัมย์ และสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ อ.ปะคำ จึงได้จัดเตรียมฟางอัดฟ่อน หญ้าแห้ง รวมกว่า 180 ตัน เพื่อสำรองไว้แจกจ่ายช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนอาหารสัตว์ในช่วงหน้าแล้ง พร้อมให้เจ้าหน้าที่ออกสำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ หากพบสุ่มเสี่ยงขาดแคลน ก็ให้เตรียมจัดหาน้ำไว้ช่วยเหลือเช่นกัน

ซึ่งปัจจุบัน จ.บุรีรัมย์ มีโคอยู่ประมาณ 150,000 ตัว และกระบืออีกกว่า 60,000 ตัว แต่หากไม่เพียงพอจะขอสนับสนุนฟางฟ่อนหรือหญ้าแห้งจากสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ จ.นครราชสีมา หรือกรมปศุสัตว์ เพื่อมาช่วยเหลือวัวควายของเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างเพียงพอ

ปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ ยังกล่าวอีกว่า ได้ขอความร่วมมือเกษตรกรให้หยุดเผาตอซังข้าวหลังเก็บเกี่ยว เพื่อเก็บสำรองไว้เป็นอาหารสัตว์ ทั้งการเผาตอซังข้าวอาจจะลุกลามไหม้ป่าหรือหญ้าที่สามารถ เกี่ยวมาเก็บสำรองไว้เป็นอาหารของโค-กระบือได้หากเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารสัตว์ เพราะคาดการณ์ว่าปีนี้สถานการณ์ภัยแล้งจะรุนแรงและยาวนานกว่าทุกปี

หากเกษตรกรรายใดขาดแคลนหญ้า ฟาง ที่เป็นอาหารโค-กระบือ ให้ติดต่อขอรับความช่วยเหลือได้ที่เกษตรกรอำเภอ เกษตรจังหวัด ศูนย์เสบียงสัตว์ทั้ง 4 แห่ง หรือสถานีพัฒนาอาหารสัตว์ที่ อ.ปะคำได้ เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้นำฟางอัดฟ่อนหรือหญ้าแห้งที่เตรียมสำรองไว้ไปแจกจ่ายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนต่อไป
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์บุรีรัมย์ เร่งสำรองฝาง ช่วยโค-กระบือ". (01-03-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 01-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/204738