เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

องค์การสะพานปลาติวเข้มเจ้าของเรือประมงและเจ้าของแพปลา 8 จังหวัดภาคใต้ หวังยกระดับมาตรฐานสากล

26 กุมภาพันธ์ 2559
4,362
ศูนย์ข่าวหาดใหญ่ - องค์การสะพานปลา ติวเข้มเจ้าของเรือประมง และเจ้าของแพปลาใน 8 จังหวัดภาคใต้ที่สงขลา เกี่ยวกับการทำประมงที่ถูกกฎหมายใหม่ เพื่อปรับตัวให้เข้าต่อกฎหมายใหม่ และยกระดับสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงให้ได้มาตรฐานสากล
วันนี้ (23 ก.พ.) ที่ห้องประชุมองค์การสะพานปลา ท่าเทียบเรือประมงสงขลา นายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ประธานกรรมการองค์การสะพานปลา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมความรู้การทำประมงถูกกฎหมายและยั่งยืน รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การประมงโดยไม่ชอบกฎหมาย มีผลกระทบอย่างไรต่ออาชีพประมง" โดยมีเจ้าของเรือประมง เจ้าของแพปลา ผู้ประกอบธุรกิจประมงต่อเนื่อง เจ้าหน้าที่องค์การสะพาน ท่าเทียบเรือประมงใน 8 จังหวัดภาคใต้ ทั้งสงขลา ปัตตานี นราธิวาส สตูล นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ระนอง และภูเก็ต เข้าร่วมจำนวน 100 คน

เพื่อให้ผู้ประกอบธุรกิจประมง โดยเฉพาะในส่วนของเจ้าของเรือ เจ้าของแพปลาทราบรายละเอียดของพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ย.58 ที่ผ่านมา และสามารถปรับตัวให้เข้าต่อกฎหมายใหม่ ทั้งการป้องกัน การปราบปราม บทลงโทษ ข้อกำหนด และประโยชน์ต่างๆ เพื่อให้ทำธุรกิจประมงได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการสร้างมาตรฐานด้านสุขอนามัยที่ดี ปรับปรุง พัฒนา ยกระดับสะพานปลา และท่าเทียบเรือประมงให้ได้มาตรฐานสากล เป็นสถานที่ขนถ่ายสัตว์น้ำถูกสุขอนามัย เป็นที่ยอมรับทั้งตลาดส่งออก และผู้บริโภคภายในประเทศ

ด้าน ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวว่า หลังจากนี้จะมุ่งจัดระเบียบแพปลา สะพานปลา ท่าเทียบเรือ เช่นเดียวกับแพปลาที่จะเน้นไปในเรื่องของการทำการประมงที่ถูกกฎหมาย การซื้อขายสัตว์น้ำให้สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปของสัตว์น้ำได้ ซึ่งจะเป็นประเด็นสำคัญในส่วนการรายงานที่มาของสัตว์น้ำ โดยจะใช้หนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำเป็นเครื่องมือสำคัญ
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"องค์การสะพานปลาติวเข้มเจ้าของเรือประมงและเจ้าของแพปลา 8 จังหวัดภาคใต้ หวังยกระดับมาตรฐานสากล". (23-02-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 25-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/South/ViewNews.aspx?NewsID=9590000019426