เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เครื่องให้อาหารปลาดุก สามสิบบาท

25 กุมภาพันธ์ 2559
5,738
เลี้ยงปลาดุกต้องให้อาหารปลาเป็นเวลา ถ้าคนเลี้ยงขยันช่างสังเกต ปลาจะโตเร็ว ใช้อาหารเลี้ยงไม่มาก แต่หากไม่มีเวลาให้อาหารปลาตรงตามเวลา การเจริญเติบโตปลาไม่ดี เกษตรกรบางรายจึงเอาอาหารเม็ดใส่ผ้าผูกโยงกับไม้เหมือนยกยอกุ้ง ปลาตอดกินไม่หมด นอกจากอาหารบางส่วนเน่าเสีย บ่อเลี้ยงเกิดการเน่าเหม็นเร็วขึ้น ทำให้ปลาเสี่ยงเป็นโรคตัวเป็นแผล ตัวคด และตายได้
อ.วิสิษฐ์ศักดิ์ ไกรนรา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ จึงเกิดแนวคิดสร้างเครื่องให้อาหารปลาดุกราคาประหยัด แค่เพียง 30 บาท...ใช้ขวดน้ำเปล่าขนาด 5 ลิตร 1 ใบ ขวดน้ำขนาด 0.5 ลิตร 5 ใบ ท่อพีวีซีขนาด 0.5 นิ้ว ยาว 15 ซม. ท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ยาว 30 ซม. ฝาครอบท่อพีวีซีขนาด 0.5 นิ้ว 2 ชิ้น
เริ่มด้วยการนำขวดน้ำขนาด 5 ลิตร มาเจาะรูกว้าง 2.5 ซม. ใต้ฐานขวดใบใหญ่ให้อยู่กึ่งกลางพอดี แล้วนำขวดขนาดครึ่งลิตรมาตัดครึ่ง นำส่วนบนมาสวมลงไปในฐานขวดใบใหญ่ที่เจาะรู แล้วเชื่อมติดด้วยกาวร้อน เพื่อเป็นช่องเติมอาหารปลา เสร็จแล้วเจาะรูด้านข้างของปากขวดใบเล็กที่คว่ำลงไปในฐานขวดใบใหญ่ให้เป็นรูเพื่อเสียบนอตหัวจีบ ร้อยเชือกกับนอตและปล่อยให้เชือกยาวออกมาทางด้านปากขวดใบใหญ่ เพื่อไว้บังคับปริมาณการปล่อยอาหารปลา... นำฝาขวดขนาด 5 ลิตรมาเจาะรูขนาดกว้าง 2 ซม. นำไปปิดปากขวดใบใหญ่ให้เชือกโผล่ออกมา
นำท่อพีวีซีขนาดครึ่งนิ้ว ยาว 15 ซม. มาเจาะรูรังผึ้งทั่วทั้งท่อ แล้วนำฝาครอบท่อพีวีซีขนาดครึ่งนิ้วปิดหัวท้ายท่อพีวีซี นำฝาขวดน้ำขนาดครึ่งลิตรมาปะกบติดกับท่อพีวีซีที่ทำเสร็จแล้วและเจาะรูเล็กๆ เอาเชือกที่โผล่มาจากขวดใบใหญ่มาผูกติดฝาขวดและปลายท่อพีวีซี...เพื่อจะได้เป็นช่องปล่อยอาหาร ที่สามารถหมุนนอตปรับดึงเชือกให้ตึงหรือหย่อน ปล่อยอาหารได้มากน้อยตามความต้องการของปลา และสามารถปล่อยอาหารได้อัตโนมัติเวลาปลาหิว ว่ายน้ำมาชนท่อพีวีซี

แต่ทำแค่นี้ยังไม่เสร็จ ต้องทำทุ่นลอยน้ำเป็นฐานวางเครื่องให้อาหารปลาด้วย

นำท่อพีวีซีขนาด 4 นิ้ว ยาว 30 ซม. ด้านล่างเจาะเป็นช่อง 4 ทิศ (ตามรูป) แล้วนำขวดเปล่าขนาด ครึ่งลิตร 4 ใบ มายึดติดกับฐาน 4 ทิศ ปิดฝาขวดให้แน่น เพียงแค่นี้จะได้ฐานลอยน้ำที่สามารถนำเครื่องให้อาหารปลาไปเสียบวางไว้กลางบ่อได้ ด้วยราคา 30 บาท สนใจอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อได้ที่ 08-1673-9640.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เครื่องให้อาหารปลาดุก สามสิบบาท". (25-02-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 25-02-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/581682