เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรมและของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2559

25 กุมภาพันธ์ 2559
3,385
วันนี้ (23 ก.พ. 59) ที่บริเวณที่ว่าการอำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกับเทศบาลตำบลกาญจนดิษฐ์ จัดเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรมและของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์อาหารทะเลและของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยว และส่งเสริมการประกอบอาชีพของชุมชน
โดยในช่วงเย็นได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันการประกวดหอยนางรมรสเลิศ ซึ่งเกณฑ์การตัดสิน ประกอบด้วย ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ความใหม่ สด สะอาด รสชาติ และการจัดตกแต่ง ซึ่งหอยนางรมที่คุณภาพดีจะต้องมีลักษณะขาว นวล อ้วน สะอาด สมกับคำที่ว่าสุราษฎร์ธานีเมืองหอยใหญ่

จากนั้นเวลา 19.30 น. นายก่อเกียรติ อินทรรักษ์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ โดยมีนายกล้าณรงค์ ยุติธรรมนายอำเภอกาญจนดิษฐ์ พร้อมด้วยนายพีระเดช เกิดอุดม นายกเทศมนตรีตำบลกาญจนดิษฐ์ และสมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการจัดงานร่วมพิธีเปิด

ทั้งนี้กิจกรรมประกอบไปด้วย การแสดงแสงสีเสียง การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า ตลอดจนซุ้มอาหารมากมาย กิจกรรมจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 23 กุมภาพันธ์ ถึง 2 มีนาคม 2559 ซึ่งในวันที่ 1 มีนาคม นี้ จะมีการประกวดธิดานางรมย์ 2016 อีกด้วย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"จังหวัดราษฎร์ธานี จัดเทศกาลอาหารทะเล กินหอยนางรมและของดีอำเภอกาญจนดิษฐ์ ประจำปี 2559".
(23-02-2559). กรมประชาสัมพันธ์.: สืบค้นเมื่อ 24-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://nwnt.prd.go.th/centerweb/news/NewsDetail?NT01_NewsID=TNECO5902230010021