เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กรมประมงเปิดยื่นขอใบอนุญาติ ทำประมงพาณิชย์ถึง 15 มี.ค. นี้

23 กุมภาพันธ์ 2559
3,540
19 ก.พ. 59 นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดแถลงข่าวแจ้งให้ผู้ที่มีความประสงค์จะทำการประมงพาณิชย์ในปีการประมง 59-60 มายื่นคำขอรับใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ ระหว่างวันที่ 1 ? 15 มี.ค. 59 ณ สำนักงานประมงพื้นที่กรุงเทพฯ กรมประมง หรือ ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานประมงอำเภอแห่งท้องที่ที่มีอาณาเขตติดทะเล
ทั้งนี้ ขึ้นรอบปีการประมงใหม่ วันที่ 1 เม.ย. 59 หากเรือประมงลำใดออกไปทำประมงโดยที่ไม่มีใบอนุญาตจะมีโทษรุนแรงทั้งทางอาญาและมาตรการทางปกครองตาม พ.ร.ก.การประมง ปี 58โดยผู้ประกอบการเรือประมงพาณิชย์ จะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้องให้ครบถ้วน ซึ่งเจ้าหน้าที่ในแต่ละอำเภอจะตรวจความถูกต้องของสอบเอกสารให้เรียบร้อยและบันทึกข้อมูลลงในระบบ e-license ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 18 มี.ค. 59 และส่งให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์ของกรมประมง พิจารณาและส่งผลการพิจารณาให้ประมงอำเภอท้องที่และแจ้งผลให้ผู้ที่ขออนุญาตทราบ ภายในวันที่ 27 มี.ค 59 ซึ่งชาวประมงจะต้องมาติดต่อขอชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและอากรทำการประมง พร้อมรับใบอนุญาตฯ (มีอายุ 2 ปี) / เครื่องหมายประจำเรือประมง / บัตรสำหรับใช้แทนใบอนุญาตฯ / สติ๊กเกอร์ประจำเรือประมง ณ อำเภอท้องที่ ที่ยื่นคำขอ และสามารถออกทำการประมงได้อย่างถูกต้องตาม พ.ร.ก.การประมง ปี58 ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.59 ซึ่งเริ่มปีการทำประมงใหม่ (1 เม.ย.59 ? 31 มี.ค.60)

สำหรับเกณฑ์ในการพิจารณาให้ใบอนุญาตทำการประมงพาณิชย์นั้น จะสอดคล้องกับปริมาณของทรัพยากรสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ใหม่ตามพ.ร.ก. การประมง ฉบับนี้ ผู้ใดออกไปทำประมงทั้งทะเลฝั่งอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามัน โดยไม่มีใบอนุญาตฯ หรือกระทำความผิดอื่นๆ อาทิ ปลอมแปลงเครื่องหมายประจำเรือหรือทะเบียนเรือ จะมีบทกำหนดโทษตาม พ.ร.ก.การประมง ปี58 ที่ค่อนข้างรุนแรงทั้งทางอาญาและมาตรการทางการปกครอง ซึ่งมีโทษปรับสูงถึง 30 ล้านบาท อีกทั้ง ยังอาจถูกยึดสัตว์น้ำ ยึดเครื่องมือประมง ไปถึงขั้นยึดเรือ และถอนใบอนุญาต ดังนั้น จึงขอความร่วมมือผู้ที่จะทำประมงพาณิชย์ รีบมาดำเนินการตามขั้นตอนและวันเวลาตามที่ทางราชการได้แจ้งไปและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าหลังจากประเทศไทยได้ถูกสหภาพยุโรป (EU) ให้ใบเหลืองอย่างเป็นทางการเมื่อ 21 เม.ย.58 ซึ่งที่ผ่านมาในน่านน้ำไทยมีเรือประมงพาณิชย์ผิดกฎหมายออกทำการประมงอยู่กว่า 1 หมื่นลำ และเกือบจะทั้งหมดเป็นเรืออวนลาก อวนรุน และเรือปั่นไฟ ซึ่งกรมเจ้าท่าสำรวจพบว่าเป็นเรือที่ไม่มีทะเบียนถึง 16,900 ลำ ส่วนเรือที่ตรงตามทะเบียนจริงมี 28,000 ลำ จากจำนวนเรือที่ขึ้นทะเบียนไว้ทั้งหมด 42,051 ลำ

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"กรมประมงเปิดยื่นขอใบอนุญาติ ทำประมงพาณิชย์ถึง 15 มี.ค. นี้". (19-02-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 23-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/203232