เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

จังหวัดตราดนำร่องจัดตั้งคณะกรรมการประมงเป็นจังหวัดแรก

18 กุมภาพันธ์ 2559
1,655
จังหวัดตราดนำร่องจัดตั้งคณะกรรมการประมง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสัตว์น้ำขององค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นตามหลักการพระราชบัญญัติการประมง พ.ศ.2558
คุณจารุภา ศิริ นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดตราด ได้ให้ข้อมูลเรื่องการประชุมจัดตั้งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด โดยมีนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าราชการจังหวัด ในฐานะประธานกรรมการประมงประจำจังหวัดตราดและเป็นประธานการประชุม โดยมีนายอังกูร รัตนพรหม ผู้อำนายการศูนย์บริหารจัดการประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้ให้ข้อมูลทางด้านกฎหมายประมง นายปิยะโชค สินอนันต์ นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษตัวแทนผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงทะเลอ่าวไทยฝั่งตะวันออกได้ให้ข้อมูลทางวิชาการ และนาวาตรีสรรเสริญ เสรีรักษ์ ประมงจังหวัดตราด เป็นเลขานุการคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดตราด
ผลการประชุมได้แบ่งเขตทะเลชายฝั่งจังหวัดตราด ดังนี้
1. แนวเขตทะเลชายฝั่ง ในบริเวณช่องเกาะช้างตั้งแต่เกาะช้างน้อยตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง ลากตรงไปยังแหลมลิง ตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบ และจากเกาะง่าม ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง ลากตรงไปยังแหลมน้ำ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด ห้ามเรือประมงพาณิชย์เข้าทำการประมงในบริเวณช่องเกาะช้างดังกล่าว
2. กำหนดแนวเขตทะเลชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดตราด ตั้งแต่แหลมกลัด ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราดถึงหาดเล็ก ตำบลหาดเล็ก อำเภอคลองใหญ่ และตั้งแต่แหลมลิงตำบลบางปิด อำเภอแหลมงอบจนถึงเขตรอยต่อจังหวัดจันทบุรี ให้นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปเป็นระยะทาง 5 ไมล์ทะเล
3. แนวเขตทะเลชายฝั่งบริเวณเกาะต่างๆ ให้นับจากแนวชายฝั่งทะเลออกไปเป็นระยะ 3 ไมล์ทะเล ยกเว้นบริเวณหมู่เกาะช้างให้นับแนวเขตทะเลชายฝั่งจากเขตอุทยานออกไป 3 ไมล์ทะเล
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
จารุภา ศิริ. สัมภาษณ์, 11 กุมภาพันธ์ 2559.