เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์นครราชสีมาเตือนเกษตรกรระวังสุขภาพสัตว์ในช่วงสภาพอากาศแปรปรวน

16 กุมภาพันธ์ 2559
2,154
นายพศวีร์ สมใจ ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาเปิดเผยว่าช่วงอากาศแปรปรวนอยู่ตลอดเวลา เดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว อาจส่งผลให้สัตว์ที่เกษตรกรเลี้ยงเกิดความเครียดและภูมิคุ้มกันโรคลดลง สัตว์ที่เลี้ยงอาจเจ็บป่วยง่ายขึ้น ดังนั้นเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกต้องใส่ใจดูแลสัตว์เป็นพิเศษ โดยปรับสภาพในโรงเรือนให้ดีและให้ความอบอุ่นแก่ตัวสัตว์โดยเฉพาะลูกสัตว์ ให้ใช้ผ้าม่านหรือกระสอบสำบังลมรอบโรงเรือนโดยต้องมีการระบายอากาศ ส่วนในโรงเรือนปิดแบบอีแวปควรกั้นผ้าหรือกระสอบเป็นระยะๆเพื่อไม่ให้มีลมโกรก และอาจเพิ่มไฟกกให้กับสัตว์ที่อายุยังน้อย แต่ไม่ควรสุมไฟให้ไก่เพราะอาจเกิดอันตรายได้
สำหรับการเลี้ยงไก่เนื้อที่ใช้แกลบรองพื้นในการเลี้ยง ต้องหมั่นกลับแกลบอย่างน้อย 1-2 วันต่อครั้ง เพื่อป้องกันการเก็บความชื้น ส่วนไก่ไข่ต้องจัดการมูลใต้กรงอย่างสม่ำเสมอเพื่อลดผลกระทบจากแก๊สแอมโมเนีย และให้เพิ่มการให้อาหารมากขึ้นเพราะไก่จะนำพลังงานจากอาหารไปต่อสู้กับความหนาวเย็น นอกจากนี้ต้องเข้มงวดกับการทำวัคซีนป้องกันโรคตามระยะเวลาที่สัตวแพทย์กำหนด และสามารถเพิ่มให้วิตามินละลายน้ำให้ไก่กินได้ตามสมควร
และช่วงเดือนธันวาคม-มีนาคมของทุกปี เป็นช่วงการอพยพย้ายถิ่นของฝูงนกจากเขตหนาว ดังนั้นเกษตรเพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคในสัตว์ปีก เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีกแบบปล่อย เช่น เป็ดไร่ทุ่ง ไก่บ้าน ไก่ชน ไก่โคราช ควรนำสัตว์ปีกเข้าไปเลี้ยงภายในโรงเรือนที่มีตาข่ายปิดมิดชิดและมีหลังคาคลุม ขณะที่น้ำของสัตว์ปีกต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยคลอรีน โดยปริมาณน้ำ 1,000 ลิตรใช้คลอรีน 2-3 กรัม รวมไปถึงการพ่นยาฆ่าเชื้อในกลุ่มกลูตาราลดีไฮด์ทุกวัน ที่สำคัญควรมีรองเท้าบู๊ทสำหรับใส่ภายในโรงเรือนด้วย
สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องควบคุมอุณหภูมิในโรงเรือนที่เหมาะสมไม่หนาวจนเกินไป โดยสังเกตจากการนอนของสุกร ถ้าอุณหภูมิเหมาะสม สุกรจะนอนสบายใช้ด้านข้างตัวนอนราบกับพื้น หากอุณหภูมิต่ำเกินไปสุกรมักจะนอนบนขาตัวเอง มีอาหารหนาวสั่นหรือนอนสุมกันเป็นกอง กรณีที่อุณหภูมิในโรงเรือนต่ำลงมาก อาจใช้ผ้าม่านกั้นแนวลมที่จะเข้าโรงเรือนเพื่อไม่ให้ลมหนาวพัดผ่านตัวสุกรโดยตรง กรณีลูกสุกรอายุน้อยอาจทำกล่องกกและเพิ่มหลอดไฟกก หรือใช้วัสดุรองพื้น เช่น ไม้รองนอน แกลบ ขี้กกเป็นต้น
สำหรับเกษตรกรที่เลี้ยง โค กระบือ สุกร ช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) การป้องกันทำได้โดยการทำวัคซีนตามโปรแกรมที่สัตวแพทย์แนะนำ และต้องป้องกันสัตว์พาหะจากภายนอกที่อาจนำเชื้อเข้าสู่ฟาร์ม ไม่อนุญาตให้คนภายนอกที่มีโอกาสสัมผัสเชื้อจากฟาร์มอื่นหรือรถขนส่งสัตว์กีบคู่จากฟาร์มอื่นๆ ที่มีสัตว์อยู่บนรถขนส่งเข้าฟาร์มโดยเด็ดขาด

ถ้ายังไม่หายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัดทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคทันทีหรือเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-251822 ได้ในวันเวลาราชการ

เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พศวีร์ สมใจ. สัมภาษณ์, 10 กุมภาพันธ์ 2559.