เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์ไทยยื่นค้านไทยเข้าร่วมทีพีพี

16 กุมภาพันธ์ 2559
2,352
ตัวแทนเกษตรกรยื่นหนังสือต่อพาณิชย์คัดค้านเข้าร่วมทีพีพี ชี้มะกันมีกฎระเบียบมาตรฐานสูงอาจทำให้ภาคปศุสัตว์ไทยล่มสลาย
นายสุรชัยสุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ในวันที่ 16 ก.พ. นี้กลุ่มเอกชนภาคปศุสัตว์ร่วมยื่นหนังสือต่อกระทรวงพาณิชย์ให้รัฐบาลพิจารณารอบคอบก่อนการตัดสินใจเข้าร่วมความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิกหรือทีพีพี พร้อมต้องการให้ทุกกลุ่มอุตสาหกรรมแจงตัวเลขผลกระทบจากการเข้าร่วมทีพีพี เนื่องจากสมาคมฯ ยังกังวลเรื่องเกณฑ์มาตรฐานสูงรวมถึงการอ้างเรื่องแรงงานและสิ่งแวดล้อมที่กำหนดโดยสหรัฐอเมริกาและแคนาดา เพราะจะเปิดช่องทางการกีดกันทางการค้าแอบแฝงเพิ่มขึ้นดังนั้นหากพิจารณาไม่รอบคอบอาจทำให้เกิดการล่มสลายของวงการปศุสัตว์ไทยจนสร้างปัญหาทางสังคมตามมาเกินกว่าที่รัฐบาลจะเยียวยาได้

ภาคปศุสัตว์ที่จะร่วมยื่นหนังสือประกอบด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติและสมาคมภาคปศุสัตว์และอีกกว่า10 สมาคม เพื่อให้ภาครัฐให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนที่เข้าให้ข้อมูลและให้การตัดสินใจครั้งนี้มีความรัดกุมที่สุด ภาคปศุสัตว์จึงร่วมยื่น 4 ข้อเสนอเพื่อให้กระทรวงพาณิชย์ประสานงานและดำเนินการเร่งด่วนโดยจะเปิดเผยข้อเสนอในวันที่ไปยื่นหนังสือกับกระทรวง

นายสุรชัย กล่าวว่า ภาคปศุสัตว์ต้องการให้ทุกภาคส่วนหันหน้ามาหากันเพื่อร่วมประเมินผลกระทบในครั้งนี้ เพื่อให้รัฐบาลตัดสินใจโดยมองผลกระทบให้รอบด้านอย่างมีส่วนร่วมเพราะผลกระทบที่จะเกิดกับเกษตรกรนับล้านคนและการไม่รักษาความมั่นคงทางอาหาร จะไม่เป็นผลดีต่อประเทศในอนาคตด้วย

ทั้งนี้ภาคปศุสัตว์ยังได้สนับสนุนรัฐบาลเต็มที่ให้เดินหน้าตามกรอบ ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค(อาร์เซ็ป) หรืออาเซียน+ 6 ที่เป็นทางเลือกที่ไม่ก่อภัยอันตรายต่อทุกภาคอุตสาหกรรมของไทยที่ชัดแจ้งใดๆเลย เพราะแต่ละประเทศสมาชิกมีปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ไม่ต่างกันมากนักแหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ปศุสัตว์ไทยยื่นค้านไทยเข้าร่วมทีพีพี". (15-02-2559). เดลินิวส์.: สืบค้นเมื่อ 16-02-2559,
เข้าถึงได้จาก : http://www.dailynews.co.th/economic/379875