เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

พบเชื้อแท้งติดต่อในแพะที่กระบี่ จนท.เฝ้าระวัง เหตุแพร่สู่คนได้

12 กุมภาพันธ์ 2559
2,237
กระบี่ พบเชื้อแท้งติดต่อในแพะ หลังมีบางฟาร์มพบสัตว์ติดเชื้อ ขณะจนท.ยังเฝ้าระวัง เหตุเกรงจะติดต่อสู่คนเพราะเชื้อนี้สามารถติดข้ามสายพันธุ์ได้ และจะกระทบต่อระบบสืบพันธุ์ในมนุษย์
เนื้อหาข่าว วันที่ 10 ก.พ.59 สพ.ญ.ฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่หมู่ 6 ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ เข้าตรวจฟาร์มแพะของชาวบ้าน เก็บเลือดจากแพะทุกตัวที่เลี้ยงไว้ เพื่อนำส่งตรวจหาเชื้อบลูไซลูซีด (brucellosis) หรือโรคแท้งติดต่อ หลังจากที่ผ่านมาได้ตรวจพบในแพะและได้กำจัดโดยการทำลายเผาซากทิ้งไปแล้ว ซึ่งวันนี้ได้เก็บตัวอย่างพ่อแม่พันธุ์ทั้งหมด หลังจากตลอดสัปดาห์ ได้ลงพื้นที่ไปเก็บตัวอย่างเลือดในแพะที่อำเภอเขาพนม และเหนือคลองมาแล้วจากจำนวนฟาร์มในกระบี่ 60 ฟาร์ม

สพ.ญ.ฉัตติมา จันทนพันธ์ นายสัตวแพทย์ปฏิบัติการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ กล่าวว่า การเก็บตัวอย่างเลือดจากพ่อแม่พันธุ์แพะตามฟาร์มต่างๆ เนื่องจากที่ผ่านมาได้มีการพบเชื้อโรคแท้งติดต่อในแพะ ซึ่งเป็นเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อแพะในตัวแม่ เมื่อผสมพันธุ์จะทำให้แท้งไม่สามารถมีลูกได้ และหากลูกออกมาก็จะอมโรค แคระ ไม่เติบโต นอกจากนั้นเชื้อดังกล่าว ยังติดต่อมาสู่คนได้ ซึ่งในคนหากติดเชื้อจะมีอาการไข้ ปวดเมื่อย และส่งผลต่อระบบสืบพันธุ์โดยเฉพาะอัณฑะ ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จึงได้ออกตรวจสอบโรคชนิดนี้ต่อเนื่อง และหากตรวจสอบครบ 3 ครั้ง จึงจะถือว่าปลอดเชื้อ.

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"พบเชื้อแท้งติดต่อในแพะที่กระบี่ จนท.เฝ้าระวัง เหตุแพร่สู่คนได้". (10-02-2559). ไทยรัฐ.:
สืบค้นเมื่อ 12-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.thairath.co.th/content/575528