เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ข้าวหอมมะลิราคาถูกยันรำ เกษตรกรยโสธรนำมาเลี้ยงหมูลดต้นทุนได้กว่าครึ่ง

12 กุมภาพันธ์ 2559
4,409
ข่าวหอมมะลิราคาถูกลงส่งผลให้ปลายข้าว และรำข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาถูกลงเช่นกัน เกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยจังหวัดยโสธรสบโอกาส นำมาใช้เป็นส่วนผสมของอาหารสัตว์ใช้เองทดแทนข้าวโพดและปลาป่น แต่ได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารเทียบเท่ากับการใช้อาหารสำเร็จรูปด้วยต้นทุนเพียง 9 บาท/กก. สามารถลดต้นทุนค่าอาหารสำเร็จรูปได้มากถึง 5-6 บาท/กก.
นายสุทิน จันขาว เจ้าของไพลินฟาร์ม ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติศรีโสธรพัฒนา กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ต.กุดน้ำใส อ.ค้อวัง จ.ยโสธร ให้สัมภาษณ์กับทีมงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด กล่าวว่า ตนเลี้ยงสุกรไว้กว่า 100 ตัว แบ่งออกเป็นสุกรแม่พันธุ์ จำนวน 20 ตัว สุกรพ่อพันธุ์ จำนวน 2 ตัว ลุกสุกรและสุกรขุน โดยมีต้นทุนค่าอาหารสุกรสำเร็จรูปเฉลี่ย 5,000 บาท/ตัว ซึ่งถือว่ามีต้นทุนที่สูงมาก แต่ทางกลุ่มฯก็พยายามหาแนวทางในการลดต้นทุนด้วยการจัดหาวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการอาหารเทียบเท่ากับอาหารสำเร็จรูปมาผสมเอง แต่ในช่วง 2-3ปีที่ผ่านมาราคาวัตถุดิบอาหารสัตว์ก็เริ่มปรับตัวราคาสูงขึ้นตามไปด้วยเช่นกัน
นายสุทิน กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันราคาอาหารสุกรสำเร็จรูปเฉลี่ยจะอยู่ที่ 15 บาท/กก. แต่ถ้าเกษตรกรจัดหาวัตถุดิบมาผสมเองจะใช้ต้นทุนประมาณ 13 บาท/กก. โดยจะเลือกใช้วัตถุดิบที่ให้โปรตีนและให้พลังงานสูง ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปลาป่น ถั่วเหลือง ปลายข้าว รำข้าว ฯลฯ ร่วมกับอาหารเสริมชนิดอื่นให้ได้คุณค่าทางโภชนาการอาหารได้เทียบเท่ากับกับอาหารสำเร็จรูป แต่ในปัจจุบันราคาข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิมีราคาถูกลงตามกลไกลของตลาด จากเดิมที่เคยรับซื้อกันในราคา 14,500-15,000 บาท/ตัน ลดลงเหลือเพียง 10,000-11,000 บาท/ตัน เท่านั้น ส่งผลให้รำข้าวและปลายข้าวซึ่งเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาถูกลงตามไปด้วย จึงถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อยที่สามารถนำเอาวัตถุดิบจากข้าวซึ่งหาได้ง่าย อีกทั้งมีทั้งโปรตีนและพลังงานสูง มาใช้เป็นส่วนผสมหลักทดแทนข้าวโพดและปลาป่น ผสมอาหารร่วมกับถั่วอบ หินฝุ่น เกลือแกง และอาหารเสริมอื่นๆที่จำเป็นได้เทียบเท่ากับอาหารสำเร็จรูป ด้วยต้นทุนเพียง 9 บาท/กก. เท่านั้น หากเปรียบเทียบกันแล้วเกษตรกรสามารถลดต้นทุนค่าอาหารได้มากถึง 5-6 บาท/กก. ปัจจุบันราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์ม เฉลี่ย 57-60 บาท/กก. ใช้ระยะเวลาการเลี้ยงขุนประมาณ 150-180 วัน หากใช้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงโดยเฉลี่ยประมาณ 5,000 บาท/ตัว แต่ถ้าเอาปลายข้าวและรำข้าวมาใช้เป็นส่วนผสมอาหารสัตว์แล้วเกษตรกรจะใช้ต้นทุนในการเลี้ยงเพียง 3,000-3,500 บาท/ตัว เท่านั้น
ด้าน นายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ เครือข่ายหมูยโสดอทเน็ต กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ที่ ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร ให้สัมภาษณ์กับทีมงานฯว่า ปัจจุบันการเลี้ยงสุกรขุนจะมีคู่แข่งทางการตลาดที่มากขึ้น อีกทั้งราคาซื้อ-ขายยังคงถูกชี้นำจากกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายใหญ่ หากเกษตรกรยังคงใช้อาหารสำเร็จรูปเพียงอย่างเดียวคาดว่าในอนาคตอาจจะต้องขาดทุนสะสมต่อเนื่องจนถึงขั้นต้องเปลี่ยนอาชีพกันไปเลย ปัจจุบันทางเครือข่ายฯก็ได้หันมาผลิตลูกสุกรจำหน่ายแทนการเลี้ยงสุกรขุนซึ่งยอมรับว่าใช้ต้นทุนค่าอาหารที่ต่ำกว่า แต่ขายได้ราคาดีกว่า อีกทั้งยังนำเอาข้าวที่ปลูกมาใช้เป็นวัตถุดิบผสมอาหารหลักเพื่อลดต้นทุนด้วยเช่นกัน

เรียบเรียงโดย : อภัย นามเพ็ง เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.อุบลราชธานี.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สุทิน จันขาว. สัมภาษณ์, 3 กุมภาพันธ์ 2559.