เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ดีเดย์ปิดอ่าวไทย 15 ก.พ.-15พ.ค. ประมงวางแผนลาดตระเวณเข้ม-ฮืมฝ่าฝืนเจอโทษหนัก

10 กุมภาพันธ์ 2559
2,070
กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวในฤดูปลาวางไข่ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม
นายวิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า กรมประมงเตรียมประกาศปิดอ่าวในฤดูปลาวางไข่ฝั่งทะเลอ่าวไทย ประจำปี 2559 ในระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม รวม 3 เดือน พื้นที่ประมาณ 26,400 ตารางกิโลเมตร ตั้งแต่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยกำหนดห้ามใช้เครื่องมือทำการประมงบางชนิด ได้แก่ 1.เครื่องมืออวนลากทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกล ยกเว้นเครื่องมืออวนลากที่ใช้ประกอบกับเรือกลลำเดียวที่ความยาวเรือไม่เกิน 16 เมตร ให้ทำการประมงได้เฉพาะในเวลากลางคืน 2.เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมงด้วยวิธีล้อมติดปลาทูหรือด้วยวิธีอื่นใดที่คล้ายคลึงกัน

3.เครื่องมืออวนติดตาทุกชนิดที่ใช้ประกอบกับเรือกลทำการประมง ยกเว้น เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลที่วางเครื่องกลางลำไม่มีเก๋งหรือหลังคา ขนาดความยาวเรือไม่เกิน 14 เมตร หรือการใช้เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือยนต์เพลาใบจักรยาว เครื่องมืออวนติดตาที่ใช้ประกอบกับเรือกลและเครื่องมือกว้าน ช่วยในการทำการประมงโดยใช้อวนที่มีขนาดความลึกอวนไม่เกิน 70 ช่องตาอวน ความยาวอวนตั้งแต่ 4,000 เมตร ลงมาในขณะทำการประมงแต่ละครั้ง

ส่วนบทกำหนดโทษผู้ฝ่าฝืน คือ 1.ปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 2.ใช้เรือขนาดตั้งแต่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงยี่สิบตันกรอสต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า 3.ใช้เรือขนาดตั้งแต่ยี่สิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหกสิบตันกรอสต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงห้าแสนบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

4.ใช้เรือตั้งแต่ขนาดหกสิบตันกรอสขึ้นไปแต่ไม่ถึงหนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอส ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า 5. ใช้เรือขนาดตั้งแต่หนึ่งร้อยห้าสิบตันกรอสขึ้นไปต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ห้าล้านบาทถึงสามสิบล้านบาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการทำการประมง แล้วแต่จำนวนใดสูงกว่า และต้องรับโทษตามมาตรการทางปกครอง ทั้งนี้ ในการตรวจตราและเฝ้าระวังการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) ขณะนี้มีการทำแผนลาดตระเวนอย่างละเอียดตลอด 24 ชั่วโมงในทุกพื้นที่ปิดอ่าวฯ และหากพบการกระทำผิดจะเข้าจับกุมทันที

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ดีเดย์ปิดอ่าวไทย 15 ก.พ.-15พ.ค. ประมงวางแผนลาดตระเวณเข้ม-ฮืมฝ่าฝืนเจอโทษหนัก.". (09-02-2559). แนวหน้า.: สืบค้นเมื่อ 10-02-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/201403