เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เชิญเที่ยวงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ประจำปี2559

10 กุมภาพันธ์ 2559
2,821
เทศบาลเมืองพะเยาจัดงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา "กินปลาสดใหม่ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ นอนกว๊านปลอดภัย อุ่นไอความรัก" ครั้งที่ 12 ประจำปี2559 ระหว่างวันที่12-14 กุมภาพันธ์2559 หวังกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนพร้อมส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดพะเยา
สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ให้ข้อมูลกับทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจังหวัดเชียงรายว่า เทศบาลเมืองพะเยา กำหนดจัดงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยาครั้งที่12 ประจำปี2559 ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2559 ในหัวข้อ"กินปลาสดใหม่ แอ่วพะเยาม่วนใจ๋ นอนกว๊านปลอดภัย อุ่นไอความรัก"ณ บริเวณลานเอนกประสงค์หลังสำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา ถนนท่ากว๊าน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยา ช่วยสร้างรายได้ให้คนในชุมชน และยังเป็นขวัญกำลังใจแก่ชาวประมงในพื้นที่ให้มีการหารายได้จากการหาปลาเพิ่มขึ้น ซึ่งภายในงานปีนี้มีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมาย เช่น กิจกรรมออกร้านจำหน่ายอาหารเมนูปลา ,อาหารทะเลจากสมุทรสาคร ,อาหารเมนูปลาจากกว๊านพะเยา, เวทีเสวนา อาหารปลอดภัยกินอย่างไรให้สุขภาพดี โดยวิทยากร อาจารย์สง่า ดามาพงษ์ , การประกวดอาหารพื้นบ้านจาก 14 ชุมชน , การประกวด Healthy Mermaid , สินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัด ,นิทรรศการอาหารปลอดภัยและศิลปะปลาประดิษฐ์ ,กิจกรรมลุ้นโชคชิงของรางวัลมากมาย , ตลอดจนการแสดงแสง สี เสียง และดนตรีเพราะๆทุกค่ำคืน
ดังนั้น เทศบาลเมืองพะเยาจึงขอเชิญชวนประชาชนชาวพะเยา นักท่องเที่ยว และตลอดจนผู้สนใจเที่ยวงานเทศกาลกินปลาที่กว๊านพะเยา ครั้งที่12 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยาโทร.054-482291
เรียบเรียงโดย : จามจุรี จักรสมศักดิ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
นิรันดร์ ชุมพู. นักวิชาการสุขาภิบาลเทศบาลเมืองพะเยา. สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2559.