เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

งานวันไก่งวงเมืองตักสิลาครั้งที่ 5

09 กุมภาพันธ์ 2559
3,664
ขอเชิญร่วมงานวันไก่งวงเมืองตักสิลาครั้งที่ 5 วันที่ 3 มีนาคม 2559 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการปศุสัตว์ที่ 4 ตำบลแวงน่าง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
กรมปศุสัตว์