เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ชาวประมงทุกข์ใจหนัก คลื่นแรงออกเรือหาสัตว์น้ำไม่ได้

09 กุมภาพันธ์ 2559
3,870
ชาวประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช มีอาชีพหาสัตว์น้ำทะเลเป็นอาชีพหลัก สถานการณ์ในตอนนี้หลายอำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ประสบปัญหาน้ำทะเลหนุนอย่างหนัก คลื่นลมแรง ไม่สามารถออกเรือหาสัตว์น้ำได้ เดือดร้อนขาดรายได้
จากการลงพื้นที่และสัมภาษณ์ นายณัฏภัทร อ่อนศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช เปิดเผยว่า ณ ขณะนี้สถานการณ์นั้นน่าเป็นห่วง น้ำท่วมบ้านเรือนบริเวณ หมู่ที่ 5,7,9 เป็นจำนวน 159 ครัวเรือน ซึ่งมีอาชีพทำประมง ได้อพยพมาตั้งฐานที่ประมงบ้านโกฎิ์ ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง นั่งรอปริมาณน้ำทะเลลด เพื่อทำอาชีพประมงต่อไป
ในส่วนความเสียหายทางด้านทรัพย์สิน เช่น บ่อปลากะพง ปลาดุก ปลานิล บ่อปู บ้านเรือน ร้านค้า สวน ไร่ นา เป็นต้น รวมทั้งสิ่งสาธารณประโยชน์ ขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจ ส่วนการช่วยเหลือบรรเทาภัยนั้นทางอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในพื้นที่ ทหารกองทัพภาคที่ 4(มทบ.41) สถานีกาชาดสิรินธร อาสาสมัครและมูลนิธิต่าง ๆ ได้ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแล้ว และจะได้มีการประกาศให้พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติฉุกเฉินต่อไป
จากการลงพื้นที่สำรวจ ตลาดเกียเจริญ ตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่าในตลาดขาดอาหารทะเล จำพวกปู หอย กุ้ง ปลาทะเล ฯลฯ และพบแผงอาหารทะเลก็ปิด จึงเห็นได้ว่าในช่วง 2-3 วันนี้อาหารทะเลยังคงขาดตลาดเพราะชาวประมงทั้งเรือเล็กเรือใหญ่งดออกจากฝั่ง

เรียบเรียงโดย : นงลักษณ์ สุวรรณพันธ์. เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครศรีธรรมราช
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
ณัฏภัทร อ่อนศรีทอง. สัมภาษณ์, 8 กุมภาพันธ์ 2559.