เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเฝ้าระวังโรคสัตว์ระบาดช่วงอากาศหนาวเย็น

03 กุมภาพันธ์ 2559
1,854
ปัจจุบันประเทศไทยเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนฤดู โดยอุณหภูมิจะลดลงอย่างเฉียบพลัน ส่งผลกระทบกับสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์น้ำที่เลี้ยงในเชิงพาณิชย์อาจได้รับผลกระทบจากอากาศที่หนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว โดยส่งผลทำให้สัตว์น้ำตายหรือเสียหายได้
คุณอภิญญา เรณูนวล นักวิชาการประมงชำนาญการ สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ควรลดปริมาณการให้อาหารลงเนื่องจากในช่วงอากาศหนาวสัตว์น้ำจะกินน้อยลง ถ้าให้ปริมาณอาหารมากเกินไปอาจทำให้น้ำเน่าเสียได้ และหมั่นสังเกตอาการของสัตว์น้ำ (โดยเฉพาะปลาน้ำจืดที่เลี้ยงอย่างหนาแน่น) ถ้าพบว่าปลามีอาการลอยหัว (โดยเฉพาะในช่วงเช้า) เกษตรกรควรเพิ่มออกซิเจนในบ่อเลี้ยงในช่วงเวลา 03.00 - 04.00 น. เนื่องจากในช่วงฤดูหนาวพืชน้ำจะสังเคราะห์แสงได้น้อยลงทำให้ปริมาณออกซิเจนในน้ำลดลง และอาจทำให้ออกซิเจนไม่เพียงพอจนส่งผลให้สัตว์น้ำที่เลี้ยงไว้ตายได้ หรือเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณอภิญญา เรณูนวล สำนักงานประมงจังหวัดชลบุรี เบอร์โทรศัพท์ 038-398049 ในวันและเวลาราชการ
เรียบเรียงโดย : อิศรา แจ้งประจักษ์. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดระยอง
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
อภิญญา เรณูนวล. นักวิชาการประมงชำนาญการ. สัมภาษณ์, 29 มกราคม 2559.