เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ระวังโรคบิดในช่วงอากาศที่แปรปรวน

08 กุมภาพันธ์ 2559
8,046
ปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา เตือนเกษตรผู้เลี้ยงไก่เนื้อ ให้ระวังโรคบิดระบาดช่วงอากาศหนาวเย็น และอากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อผู้เลี้ยงไก่เนื้อ เอื้อต่อการเกิดบิด แนะนำให้เกษตรกรผู้ที่เลี้ยงไก่เนื้อให้ดูแลในเรื่องการระบายอากาศ น้ำ อาหาร ให้ดีด้วย
นายพศวีร์ สมใจปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงนี้อากาศที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลา จะส่งผลให้สภาพอากาศเปลี่ยนแปลง ทำให้ความชื้นในอากาศมีปริมาณเพิ่มขึ้น ทำให้ระบบทางเดินหายใจของสัตว์ทุกชนิดโดยเฉพาะไก่เนื้อโคราชมักจะมีปัญหา อาจจะเกิดเป็นโรคบิด โรคนี้จะเกิดจากเชื้อโปรโตชัวเซลล์เดียวในสกุลของอัยเมอเรีย เป็นโรคที่มีผลโดยตรงต่อลำไส้ เพราะเชื้ออัยเมอเรียจะทำลายเยื่อเมือกของลำไส้ ทำให้ลำไส้อักเสบ ท้องเสียหรือถ่ายเป็นมูก ซีด อ่อนเพลีย โตช้า แคระแกรน หรือเลือด ในไก่เนื้อมักพบระหว่างอายุ 3-6 สัปดาห์ ในไก่ไข่พบระหว่างเป็นไก่รุ่นและไก่สาว อาจพบในระยะแรก และทำให้ไก่ตายมาก
การป้องกันโรคบิด เมื่อเกษตรกรพบว่าไก่ติดเชื้อแล้วควรรีบแยกไก่ที่ป่วยออกจากฝูง เกษตรกรควรเลี้ยงไก่เนื้อแต่ละโรงเรือนให้ห่างกันประมาณ 30 เมตร ควรเลี้ยงไก่เนื้อที่อายุรุ่นเดียวกัน และห้ามนำไก่เนื้อจากข้างนอกเข้ามาเลี้ยงในฟาร์มโดยเด็ดขาด ไก่เนื้อที่เป็นโรคบิด สามารถรักษาได้ด้วยยาพวกซัลฟาและยาปฏิชีวนะเช่น ยาลินโคมัยซิน ยาไทโลซิน ยาแบคซิทราซินหรือยาคลอเตตร้าไซคลิน หรือยาสังเคราะห์เช่น ยาฟูราโซลิโดน โรนิดาโซน ไดเมทไตรดาโซน หรือคาร์บาด็อก ควรหมั่นใช้น้ำยาฆ่าเชื้อและทำความสะอาดวัสดุอุปกรณ์ ตลอดจนยานพาหนะต่างๆเป็นประจำ และขอแนะนำให้เกษตกรควรดูแลรักษาสุขภาพสัตว์เลี้ยงของตนเอง หมั่นทำความสะอาดเล้าและโรงเรือนอยู่เสมอ อาหารและน้ำ ต้องสะอาดเสมอ
ถ้ายังไม่หายต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอ หรือจังหวัดทราบ เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เข้าไปตรวจสอบควบคุมโรคทันทีหรือเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมา โทร.044-251822 ได้ในวันเวลาราชการ

เรียบเรียงโดย : พรชัย พิมขุนทด.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พศวีร์ สมใจ. สัมภาษณ์, 1 มกราคม 2559.