เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงแพะทุ่งตะโกแนะนำ เลี้ยงแพะอนาคตสดใส ปศุสัตว์ชุมพรให้การดูแลต่อเนื่อง

04 กุมภาพันธ์ 2559
1,734
แพะเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่สำคัญอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทย ปัจจุบันมีการเลี้ยงแพะกระจายอยู่ทั่วไปทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ และสำหรับในเขตภาคใต้ตอนบนแถบจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนองและสุราษฎร์ธานี ตลาดการเลี้ยงแพะก็เปิดกว้างและนิยมเลี้ยงกันมากขึ้น นอกจากนี้ผลผลิตที่ได้ก็เริ่มเป็นที่รู้จักและเป็นที่นิยมของผู้บริโภคมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเนื้อแพะ นมแพะ หรือแม้กระทั่งผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากน้ำนมแพะ เช่นสบู่น้ำนมแพะ ครีมและโลชั่นต่างๆ เป็นต้น ประกอบกับในช่วงเวลานี้ ราคาพืชเศรษฐกิจในพื้นที่ค่อนข้างตกต่ำ การเลี้ยงแพะจึงนับว่าเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจมากอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับเกษตรกร
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 10.00 น. ศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร ได้รับการแนะนำจากคุณพิริยะพงศ์ บำรุงกิจ ประธานกลุ่มสหกรณ์การเลี้ยงแพะในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร เรื่องอนาคตและโอกาสที่เปิดกว้างในการเลี้ยงแพะเนื้อและแพะนมในพื้นที่ โดย คุณพิริยะพงศ์ ได้แนะนำเกษตรกรในพื้นที่ถึงแนวโน้มในการเลี้ยงแพะทั้งเกษตรกรที่เลี้ยงอยู่แล้ว เพิ่งเริ่มเลี้ยง หรือกำลังตัดสินใจจะเลี้ยงแพะว่า แพะเป็นสัตว์ที่เลี้ยงเลี้ยงง่าย ไม่เลือกกิน แพะเนื้อ แพะขุนก็โตเร็วและจับขายได้เร็ว ในส่วนของแพะนม ปัจจุบันน้ำนมแพะและผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ได้จากน้ำนมแพะก็เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้น มีการจัดการฟาร์มที่ไม่ยุ่งยากนักเมื่อเทียบกับสัตว์เศรษฐกิจชนิดอื่นๆ และทางสำนักงานปศุสัตว์ก็มีการสนับสนุน ส่งเสริม และเชื่อมโยงเครือข่ายการตลาดให้อยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะปีนี้ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดชุมพรได้มีการสนับสนุนเกษตรกรอย่างต่อเนื่องทั้งในส่วนของการเลี้ยง การจัดการฟาร์มในส่วนต่างๆ พร้อมทั้งการเชื่อมโยงการตลาดครอบคลุมทั้ง 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อให้เกษตรกรผู้เลี้ยงแพะมีตลาดที่เปิดกว้างมากขึ้น
โดยล่าสุดเมื่อช่วงปลายปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา นายเกษตร สุวรรณเพชร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร เป็นประธานในการจัดการฝึกการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายการผลิตและการตลาดแพะ ปี พ.ศ. 2559 โดยมีการฝึกอบรมสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงแพะ เพื่อถ่ายทอดความรู้ ด้านการผลิต การจัดการในด้านต่างๆ การแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า และเครือข่ายการตลาดแก่เกษตรกรในพื้นที่หลายราย เพื่อวางรากฐานและนำร่องในการสนับสนุนการเลี้ยงแพะในพื้นที่ให้ครอบคลุมยิ่งขึ้น พร้อมทั้งประสานเครือข่ายทางการตลาดครอบคลุมในส่วนของพื้นที่เขต 8 และ 14 จังหวัดภาคใต้ เพื่อเพิ่มช่องทางการตลาดให้เกษตรกรในพื้นที่ และมีเครือข่ายที่ขยายกว้างมากขึ้น
ซึ่งคุณพิริยะพงศ์ ยังได้ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมอีกว่า จากประสบการณ์การเลี้ยงแพะและแนะนำเพื่อนเกษตรกรในกลุ่มมาในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ได้มีการจัดตั้งเป็นชมรมผู้เลี้ยงแพะ และได้รับการอบรม และการให้คำแนะนำ และร่วมพูดคุยขยายเครือข่ายการตลาดจากพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การดูแลและการสนับสนุนของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดในพื้นที่เป็นอย่างดี และยินดีที่จะให้คำแนะนำปรึกษาทั้งในส่วนของเรื่องการเลี้ยงและเครือข่ายการตลาดในแต่ละพื้นที่
เรียบเรียงข้อมูลโดย : อรรถพงศ์ ศักนา.เจ้าหน้าที่ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิดจังหวัดชุมพร.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พิริยะพงศ์ บำรุงกิจ. สัมภาษณ์, 1 กุมภาพันธ์ 2559.