เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

กนอ.ปลื้มจีนสนใจลงทุนนิคมฯยางพารา300ไร่

11 มิถุนายน 2562
2,403

นางสาวสมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นผู้แทนให้การต้อนรับคณะนักลงทุนจีน ผู้ผลิตถุงมือยางสังเคราะห์รายใหญ่ และเครื่องมือแพทย์จากมณฑลซานตง ณ นิคมอุตสาหกรรมยางพารา (Rubber City) จังหวัดสงขลาซึ่งนักลงทุนแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนโดยมีความต้องการพื้นที่ประมาณ 300 ไร่เนื่องจากเห็นว่านิคมฯแห่งนี้ตอบโจทย์ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ การคมนาคมขนส่งที่พร้อมรับการลงทุนแบบครบวงจร


ทั้งนี้กนอ.ได้โชว์ความคืบหน้าการพัฒนาโครงการนิคมฯ ยางพาราที่มีความชัดเจน ทั้งทางด้านระบบสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ การให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่นักลงทุนจะได้รับทั้งด้านภาษีและไม่ใช่ภาษีของ กนอ.และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) จากปัจจัยดังกล่าวได้ส่งผลให้นักลงทุนจีนแสดงความสนใจและแจ้งความประสงค์ที่จะเข้ามาลงทุนในอนาคตต่อไป


ผู้ว่า กนอ. กล่าวอีกว่า ความก้าวหน้าของนิคมฯยางพาราได้มีการพัฒนาพื้นที่จนสามารถเปิดให้บริการได้อย่างเป็นทางการแล้ว ซึ่งนักลงทุนในหลายประเทศ ส่วนใหญ่มาจากมาเลเซีย จีน และไทย โดยได้ให้ความสนใจเข้าลงทุนในพื้นที่ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพไม่ว่าจะเป็นระบบโลจิสติกส์แบบครบวงจร ทั้งทางบก ทางน้ำ และ ทางอากาศที่สามารถเชื่อมโยงกับตลาดต่างๆทั้งในกลุ่มสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ (IMT ? GT) ประกอบด้วย มาเลเซีย อินโดนีเซีย และไทย รวมทั้งการส่งออกไปยังประเทศอื่นๆทั่วโลก ซึ่งนับเป็นพื้นที่สำคัญที่สามารถตอบโจทย์การลงทุน ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ ระบบโลจิสติกส์ ในอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับยางพาราและเครื่องมือแพทย์ที่มีศักยภาพได้อย่างแท้จริง


 


 


แหล่งอ้างอิงข้อมูล :