เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
เพิ่มแพะเข้าสู่ยุทธศาสตร์ ขานรับตลาดเวียดนาม-ลาว
02 กุมภาพันธ์ 2559
3,233
น.สพ.เศรษฐเกียรติ กระจ่างวงษ์ เลขานุการกรมปศุสัตว์ เผยว่า การเลี้ยงแพะเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่น่าสนใจ ใช้เวลาเลี้ยง 8-12 เดือน จับแพะขายได้กำไรไม่ต่ำกว่า 1,200 บาทต่อตัว ด้วยคนไทยเลี้ยงแพะเก่ง และเรามีภูมิประเทศที่เหมาะสม มีพืชอาหารเลี้ยงอย่างเพียงพอ ทำให้แพะโตไวสุขภาพแข็งแรง ต่างจากประเทศเวียดนาม แม้จะมีความต้องการบริโภคเนื้อแพะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่กลับเลี้ยงแพะไม่ได้ เนื่องจากสภาพภูมิประเทศไม่เอื้ออำนวย มีมรสุม มีพายุพัดเข้าบ่อย เป็นปัญหาทำให้แพะเสี่ยงต่อการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจล้มตายได้ง่าย
"และเป็นผลพวงจากการที่กรมปศุสัตว์มีการตรวจคุมเข้ม สกัดการลักลอบขนสุนัขออกไปตามแนวชายแดนมากขึ้น ส่งผลให้ชาวเวียดนามหันมาสนใจ สั่งแพะมีชีวิตเข้าไปบริโภค โดยนำแพะมีชีวิตไปเลี้ยงไว้ก่อน แล้วค่อยทยอยชำแหละ รวมทั้งประเทศลาววันนี้เริ่มหันมาสนใจสั่งนำเข้าแพะด้วยเช่นกัน"
จากแนวโน้มความต้องการดังกล่าว ปี 2558/2559 กลุ่มผู้ส่งออกไทย เวียดนาม จึงได้เซ็นสัญญาซื้อขายแพะ โดยขอให้กรมปศุสัตว์ร่วมให้การสนับสนุนส่งเสริมเกษตรกรเพื่อเป็นอีกหนึ่งอาชีพทางเลือก โดยแพะมีชีวิตที่สามารถจับขายไปประเทศดังกล่าว ราคารับซื้อหน้าฟาร์มอยู่ที่ 105-107 บาทต่อ กก. ต่างจากราคาภายในประเทศ ซึ่งขึ้นอยู่แต่ละพื้นที่ราคา 90-100 บาทต่อ กก.
สำหรับพื้นที่ส่งเสริม น.สพ.เศรษฐเกียรติ บอกว่า ชาวบ้านที่เลี้ยงแพะได้คุณภาพ ส่วนมากอยู่ในแถบภาคตะวันตก-ภาคใต้ ตั้งแต่จังหวัดกาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์ และพื้นที่ภาคใต้ นอกจากนี้ยังมีภาคอีสานซึ่งเกษตรกรเริ่มหันมาให้ความสนใจเลี้ยงแพะกันมากขึ้น เพราะการขนส่งใกล้ที่สุด หากเกษตรกรสนใจเลี้ยงมาก โดยไม่มีการวางแผน จะทำให้เกิดปัญหาราคารับซื้อทั้งในประเทศ-ส่งออก มีการแย่งตลาดกันเองอย่างแน่นอน
"เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้วางแผนยุทธศาสตร์การเลี้ยงแพะ โดยให้ปศุสัตว์เขต 7-8-9 ซึ่งเป็นต้นน้ำในการเลี้ยงแพะพ่อ-แม่พันธุ์ เพื่อผลิตลูก แล้วส่งต่อให้ปศุสัตว์เขต 3-4 ในภาคอีสานรับลูกแพะนำไปขุนต่อ เมื่อโตได้น้ำหนักถึงส่งไปขายต่อ อย่างไรก็ตาม เพื่อผลักดันการเลี้ยงแพะให้ขยายกว้างมากขึ้น กรมฯจึงผลักดันให้แพะเข้าสู่ยุทธศาสตร์การส่งเสริมอาชีพ ภายใต้การดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิ่มเติมจากโคเนื้อ โคนม สุกร ไก่เนื้อ ไก่ไข่ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของกระทรวง" เลขานุการกรมปศุสัตว์กล่าว.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"เพิ่มแพะเข้าสู่ยุทธศาสตร์ ขานรับตลาดเวียดนาม-ลาว:. (02-02-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 02-02-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/571103