เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงชี้อากาศเย็นเฉียบพลัน เตือนระวังโรคระบาดสัตว์น้ำ

29 มกราคม 2559
2,245
ดร.วิมล จันทรโรทัย อธิบดีกรมประมง เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศที่แปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองกับลมแรงและอากาศจะหนาวเย็นลงอย่างรวดเร็ว และอุณหภูมิลดลงอีก 9-10 องศาเซลเซียส ในพื้นที่ภาคกลาง ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่บริเวณภาคใต้ และอ่าวไทย มีฝนตกหนักบางแห่ง รวมทั้งมีคลื่นสูง 2-4 เมตรกรมประมงจึงขอเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งระวังอันตรายจากคลื่นลมแรงที่ซัดเข้าหาฝั่ง สำหรับชาวประมงที่ต้องออกเดินเรือขอให้เพิ่มความ ระมัดระวังและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในช่วงระยะเวลาดังกล่าว เพื่อความปลอดภัยของชาวประมงและขอให้หมั่นติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
สำหรับในช่วงอากาศที่เปลี่ยนแปลงลงอย่างรวดเร็วในช่วงระเวลาสั้นๆ 2-3 วัน อาจส่งผลให้สัตว์น้ำของเกษตรกรเกิดอาการเครียดและกินอาหารได้น้อยลง ความแข็งแรงและความทนทานต่อโรคลดต่ำลง รวมทั้งขอให้เกษตรกรหมั่นติดตามข่าวสารและดูแลสุขภาพของสัตว์น้ำอย่างใกล้ชิด และหากเกษตรกรพบปัญหาด้านการเลี้ยงสัตว์น้ำหรือโรคสัตว์น้ำสามารถติดต่อและเข้าขอรับคำปรึกษาจากเจ้าหน้าที่ได้สำนักงานประมงจังหวัดใกล้บ้านท่านหรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ โทรศัพท์0-2579-4122 หรือสถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำชายฝั่ง โทรศัพท์ 0-7433-5243 ในวันและเวลาราชการ กรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ สถาบันวิจัยสุขภาพสัตว์น้ำจืด กรุงเทพฯ โทร. 08-5070-6485
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ประมงชี้อากาศเย็นเฉียบพลัน เตือนระวังโรคระบาดสัตว์น้ำ". (29-01-2559). แนวหน้า.:
สืบค้นเมื่อ 29-01-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.naewna.com/local/199732