เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร
 
2559..ปศุสัตว์ OK ยกระดับสินค้าเนื้อสัตว์
28 มกราคม 2559
1,581
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เผยว่า ด้วยการผลิตสินค้าเกษตรในปัจจุบัน ไม่อาจจะนำคุณภาพสินค้ามาเป็นข้อกำหนดในการจูงใจผู้บริโภคให้เลือกซื้อเท่านั้น ยังต้องสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อเพิ่มเกณฑ์การตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าด้วย เพราะปัจจุบันผู้บริโภคทั้งในบ้านเราและประเทศคู่ค้าต่างมีความตื่นตัวเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตร และสุขอนามัยกันมากขึ้น ดังนั้น กรมปศุสัตว์จึงต้องเร่งสร้างมาตรฐานความน่าเชื่อถือให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจว่าเนื้อสัตว์ที่ซื้อไปมีความปลอดภัย
"ที่ผ่านมากรมปศุสัตว์ให้ความสำคัญเรื่องการผลิตสินค้าที่ต้องได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องความปลอดภัย ความสะอาดสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้มานานแล้ว โดยเฉพาะในปี 2553 มีการคุมเข้มตรวจรับรองมาตรฐานตั้งแต่ฟาร์มเลี้ยงสัตว์ กระทั่งถึงโรงงานแปรรูปมาโดยตลอด จนทำให้ปี 2558 ที่ผ่านมา เราสามารถส่งออกสินค้าปศุสัตว์ เป็นมูลค่าได้มากถึง 150,000 ล้านบาท"
นายสัตวแพทย์อยุทธ์ กล่าวว่า เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับจากผู้บริโภคมากขึ้นในปี 2559 กรมปศุสัตว์จะเดินหน้าต่อยอดโครงการเขียงสะอาด ด้วยการจัดทำโครงการ ปศุสัตว์ OK มุ่งเน้นผลิตสินค้าปศุสัตว์ที่มีความปลอดภัยในระดับที่สูงกว่าโครงการเขียงสะอาด โดยกำหนดสินค้าในโครงการปศุสัตว์ OK จะต้องมาจากฟาร์มที่ได้มาตรฐาน เข้าสู่โรงฆ่าที่ได้รับการรับรอง กระทั่งถึงโรงงานแปรรูปหรือเขียงขาย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานความสะอาด เนื้อสัตว์วางแยกกับเครื่องในสัตว์ เขียง มีดและอุปกรณ์ต้องล้างทำความสะอาดสม่ำเสมอ และผู้จำหน่ายต้องสวมเครื่องแต่งกายที่สะอาด
อธิบดีกรมปศุสัตว์กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาแม้ทีมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จะมุ่งจับกุมตรวจสอบคุมเข้มการใช้สารเร่งเนื้อแดง แต่จับยังไงก็ไม่หมด จึงต้องเปลี่ยนมาใช้มาตรการทางสังคมมามีส่วนในการบังคับให้ผู้ผลิตและผู้จำหน่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง โดยกรมปศุสัตว์จะเข้าไปตรวจ สอบร้านจำหน่ายว่ามีการปฏิบัติตามขั้นตอนตามที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ ถ้าทำได้กรมฯจะให้ตราสัญลักษณ์ปศุสัตว์ OK แก่สถานที่จำหน่ายแห่งนั้น วิธีนี้ไม่เพียงจะช่วยให้ผู้บริโภคได้มีความมั่นใจในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าที่มีคุณภาพและปลอดภัยเท่านั้น ยังเป็นการส่งเสริมให้ผู้ผลิต ผู้จำหน่ายที่ทำดี มีโอกาสขายสินค้าได้มากขึ้นเช่นกัน.
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"2559..ปศุสัตว์ OK ยกระดับสินค้าเนื้อสัตว์". (28-01-2559). ไทยรัฐ.: สืบค้นเมื่อ 28-01-2559, เข้าถึงได้จาก : https://www.thairath.co.th/content/568772
    
พยากรณ์อากาศ
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2563
กรุงเทพมหานคร
23-34°C
เชียงใหม่
19-31°C
นครราชสีมา
17-32°C
ชลบุรี
23-33°C
นครศรีธรรมราช
23-29°C
ภูเก็ต
26-30°C
Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly.Update my browser now

×