เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ปศุสัตว์เชียงรายเดินหน้าฉีดวัคซีนโค-กระบือพร้อมย้ำ!!ระวังภัยแล้ง

26 มกราคม 2559
3,199
ปศุสัตว์จ.เชียงรายเดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวมในโค-กระบือทั่วเชียงราย เน้นพื้นที่เคยระบาด หวั่นเชื้อโรคกลับมาอีก พร้อมแจ้งเกษตรกรหากโค-กระบือยังไม่ได้รับวัคซีนให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านและเน้นย้ำปัญหาภัยแล้งปีนี้รุนแรง เกษตรกรควรสำรองอาหารสัตว์ทั้งฟางข้าวและหญ้าแห้งด่วน
นายสัตวแพทย์พืชผล น้อยนาฝาย นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์ จ.เชียงราย แจ้งผ่านทางศูนย์ประสานงานร่วมด้วยช่วยกันจ.เชียงราย ว่า ตามที่กรมปศุสัตว์ได้มีการรณรงค์ฉีดวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยและโรคคอบวม ในโค-กระบือทั่วประเทศนั้น ขณะนี้จ.เชียงรายได้เดินหน้ารณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างต่อเนื่องในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยเกิดโรคปากเท้าเปื่อยในอ.เมือง อ.ขุนตาล และอ.แม่ลาว ขณะเดียวกันในช่วงสัปดาห์นี้สภาพอากาศจ.เชียงรายยังคงแปรปรวนและหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้สัตว์อ่อนแอและติดเชื้อโรคได้ง่าย เกษตรกรควรปรับปรุงโรงเรือนให้มิดชิด สร้างความอบอุ่นและงดเว้นการปล่อยโค-กระบือในที่โล่งแจ้ง เฝ้าระวังและหมั่นสังเกตอาการสัตว์อย่างใกล้ชิด
อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ยังไม่พบการระบาดของโรคดังกล่าวในพื้นที่ ทั้งนี้จากข้อมูลจังหวัดเชียงรายมีโคเนื้ออยู่กว่า 28,202 ตัว กระบือกว่า8,372ตัว มีเป้าหมายจะดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากเท้าเปื่อยในโค-กระบือ ให้ครบทุกพื้นที่ โดยในปีนี้ทางปศุสัตว์จ.ชียงรายได้รับวัคซีนโรคปากเท้าเปื่อยจำนวน 58,000โดส และโรคคอบวม18,000 โดส ดำเนินการฉีดป้องกันทุกปีๆ ละ 2 รอบ คือ ช่วงเดือน ก.ค.-ส.ค. และช่วงเดือน ธ.ค.58-ม.ค.59 นี้ ดังนั้นเกษตรกรต้องนำโค-กระบือที่มีอายุ4 เดือนขึ้นไป มารับวัคซีนป้องกันโรคตามจุดที่เจ้าหน้าที่ออกให้บริการ โดยติดต่อได้ที่ปศุสัตว์อาสาหรือสำนักงานปศุสัตว์ใกล้บ้าน และหากพบสัตว์ป่วยตายหรือมีอาการป่วยผิดปกติให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์โดยด่วน เช่นกัน
นายสัตวแพทย์พืชผล ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ปัญหาภัยแล้งปีนี้รุนแรงมาก ขณะนี้รอประกาศเขตพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจากทางจังหวัด ว่ามีพื้นที่ไหนบ้างในจ.เชียงรายที่ประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรง เพื่อเฝ้าระวังปัญหาการขาดแคลนอาหารในโคและกระบือ ดังนั้นจึงเตือนเกษตรกรในทุกพื้นที่ให้สำรองฟางข้าวและหญ้าแห้งให้เพียงพอ ตลอดถึงควรกักเก็บน้ำสะอาดไว้ให้ได้มากที่สุดสำหรับเลี้ยงโคและกระบือด้วย
เรียบเรียงโดย : ประพันธ์ จีระวัง. เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานด้วยช่วยกัน จ.เชียงราย
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
พืชผล น้อยนาฝาย. นายสัตวแพทย์ชำนาญการ. สัมภาษณ์, 24 มกราคม 2559.