เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

การฝึกอบรมการจัดสุขภาพโคเบื่องต้น

25 มกราคม 2559
1,112
สมาคมโคเนื้อกำแพงแสน จ.นครปฐม จัดอบรมการการจัดการสุขภาพโคเบื้องต้นรุ่นที่ 4 วันที่ 11-13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559

แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน