เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ประมงโคราชเตือนผู้เลี้ยงปลาหมอ ระวังโรคจุดขาวระบาดช่วงฤดูหนาว

25 มกราคม 2559
2,969
ประมงจังหวัดนครราชสีมา เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอให้ระวังโรคจุดขาวระบาดช่วงอากาศหนาวเย็น และอากาศที่การเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจส่งผลกระทบต่อปลาหมอที่เลี้ยงไว้มีสภาพอ่อนแอไม่กินอาหาร เอื้อต่อการเกิดโรคจุดขาว แนะนำให้ใช้ปูนขาวละลายน้ำเทลงบ่อ และลดจำนวนปลา
ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมา แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาหมอให้หมั่นดูแลรักษาสุขภาพสัตว์ โดยเฉพาะผู้ที่เลี้ยงปลาหมอในกระชังและบ่อดิน เนื่องจากช่วงนี้มีสภาพอากาศที่หนาวเย็นและอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาจทำให้ปลาที่เลี้ยงเสี่ยงต่อการเกิดโรคจุดขาว ทำให้ปลาหมอจะกินอาหารน้อย สุขภาพอ่อนแอ เอื้อต่อการเกิดโรคระบาดได้ง่ายลักษณะของปลาหมอที่เป็นโรคนี้จะมีอาการจุดขาวขุ่น ขนาดเท่าหัวเข็มหมุดบริเวณลำตัว ปลาหมอเป็นแผลตามลำตัว
ดังนั้นเกษตรกรควรป้องกันโดยชะลอการเลี้ยง ควรเลี้ยงในปริมาณที่น้อยลง ไม่หนาแน่นมากจนเกินไป หรือให้นำปูนขาวละลายน้ำเทลงในบ่อ บ่อละ 50-60 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ และที่สำคัญไม่ควรสูบน้ำเข้าออกภายในบ่อบ่อยครั้ง ให้ลดปริมาณอาหารในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากอาหารที่เหลือจะเกิดการเน่าเสียเป็นกรดแก๊สน้ำจะขาดออกซิเจน อาจทำให้ปลาหมอที่เลี้ยงไว้ช็อกตาย สร้างความเสียหายให้กับเกษตรกรได้
ว่าที่ ร.ท.สมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดนครราชสีมาได้แนะนำหากเกษตรกรรายใดพบปลาหมอในบ่อหรือกระชังที่เลี้ยงไว้ตาย หรือมีบาดแผลตามลำตัวในปริมาณมากผิดปกติ ให้รีบตักออกจากบ่อแล้วนำไปทำลายทันที เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคขยายลุกลามไปยังปลาตัวอื่น พร้อมให้แจ้งเจ้าหน้าที่ประมงอำเภอหรือจังหวัด เพื่อเข้าไปตรวจสอบควบคุมป้องกันเชื้อโรคอย่างเร่งด่วน ก่อนที่จะเกิดการระบาดและเสียหายเป็นวงกว้างต่อไป
หากเกษตรกรต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ สำนักงานประมงจังหวัดจังหวัดนครราชสีมา
โทร.044-252670 หรือ 081-4983699 ได้ในวันเวลาราชการ

เรียบเรียงโดย:พรชัย พิมขุนทด.เจ้าหน้าที่ศูนย์ร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด จ.นครราชสีมา
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
สมพร กุลบุญ. สัมภาษณ์, 8 มกราคม 2558.