เรื่องเด็ดเกร็ดเกษตร

ซาอุฯสั่งระงับนำเข้าสัตว์ปีก ไข่ ผลิตภัณฑ์นมจากฝรั่งเศสหลังหวัดนกระบาด

20 มกราคม 2559
2,245
สำนักงานอาหารและยาซาอุดีอาระเบียสั่งระงับการนำเข้าสัตว์ปีก ไข่ และผลิตภัณฑ์นมจากแคว้น 7 แห่งในฝรั่งเศส วานนี้ หลังมีรายงานการระบาดของไวรัสไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 อย่างไรก็ตาม คำสั่งนี้เป็นมาตรการห้ามนำเข้าชั่วคราว
นอกจากนี้ ยังมีอีกหลายประเทศ รวมทั้งญี่ปุ่นและจีน ที่ประกาศห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์สัตว์ปีกจากฝรั่งเศส เนื่องจากหวั่นวิตกเกี่ยวกับการระบาดดังกล่าว
แหล่งอ้างอิงข้อมูล :
"ซาอุฯสั่งระงับนำเข้าสัตว์ปีก ไข่ ผลิตภัณฑ์นมจากฝรั่งเศสหลังหวัดนกระบาด". (19-01-2559). ผู้จัดการ.: สืบค้นเมื่อ 20-1-01-2559, เข้าถึงได้จาก : http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9590000006379